print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscus sjoemelt met heffingsrente van maximaal 3 maanden

Door de uitspraak van de Hoge Raad van 25 september 2009 is het inmiddels geen nieuws meer dat de Belastingdienst heffingsrente in rekening mag brengen over een periode van maximaal 3 maanden nadat een aangifte is ingediend. Deze 3 maanden wordt als een redelijke termijn gezien voor de verwerking door de Belastingdienst. De Belastingdienst legt met grote regelmaat aanslagen op waarbij deze 3-maandstermijn aanzienlijk wordt overschreden. De termijn van 3 maanden geldt namelijk niet indien een ingediende aangifte wordt gecorrigeerd. En hier maakt de fiscus (on?)bewust misbruik van.

Nieuws belastingrente 2023

De belastingrente gaat per 1 maart 2023 omhoog van 8% naar 10,5%. De belastingrente wordt over het belastingjaar 2022 berekend vanaf 1 juli 2023. De voorlopige aanslag voor 2022 kan worden aangepast zodat u niet tegen deze extreme rente aanloopt. De aanpassing moet worden ingediend voor 1 mei 2023. Als uw aangifte Vennootschapsbelasting is ingediend voor 1 juni 2023 wordt ook geen belastingrente berekend. Ook voor oudere jaren kunt u verzoeken om een aanvullende voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting !

De praktijk

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad is het volgens de Belastingdienst niet nodig om bezwaar te maken tegen aanslagen waarbij teveel heffingsrente is berekend. Dit gaat met name om aanslagen opgelegd vóór 25 september 2009 waarbij nog bezwaar mogelijk was. Voor aanslagen opgelegd na 25 september 2009 moet de Belastingdienst dus rekening houden met de uitspraak van de Hoge Raad. Wordt een aangifte gecorrigeerd, dan geldt de beperking van 3 maanden niet.

In de praktijk zien wij regelmatig dat de Belastingdienst aanslagen oplegt, waarbij de mededeling op de aanslag wordt gedaan dat er bij het vaststellen van de aanslag is afgeweken van de ingediende aangifte. Reden voor de Belastingdienst om zich niet aan de 3-maandstermijn te houden. Echter, de aanslag is in veel gevallen gewoon conform de ingediende aangifte vastgesteld. Door de mededeling dat is afgeweken van de ingediende aangifte wordt er automatisch heffingsrente berekend over een langere periode dan de 3 maanden. Volgens de Belastingtelefoon kan zo'n correctie ontstaan doordat er ergens een 'nul' wordt vermeld in een leeg veld in de aangifte, terwijl de aanslag verder inderdaad conform de aangifte wordt opgelegd. Te zot voor woorden natuurlijk. 

Tip: maak bezwaar

Indien u een aanslag ontvangt met de mededeling dat er is afgeweken van uw ingediende aangifte terwijl de aanslag conform uw aangifte wordt opgelegd, dan is de kans erg groot dat de fiscus u onrechtmatig teveel heffingsrente is rekening brengt. Maak dan ook tijdig bezwaar tegen deze heffingsrente. Wordt u door een adviseur bijgestaan in het bezwaar, vraag dan ook een kostenvergoeding van € 161 wegens het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst.

Bron

Persbericht Hoge Raad 25 september 2009.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-02-2023
Artikel gemaakt op 10-05-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Fiscus sjoemelt met heffingsrente

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap