print sitemap zoeken disclaimer contact

30% Regeling voor buitenlandse tandarts

Als u in Nederland komt werken, dan hebt u wellicht recht op de gunstige 30% regeling. Uw werkgever mag u onder deze regeling 30% van uw loon belastingvrij verstrekken. Deze regeling kan ook gelden voor tandartsen. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u hebt een dienstbetrekking in Nederland;
  • u hebt specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks in Nederland voorhanden is;
  • u bent in het bezit van een beschikking van de Belastingdienst;
  • u woont in de 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens (soms uitzonderingen).

30% regeling van 2019

De regering wil de 30% regeling inkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De wijziging zou in moeten gaan op 1 januari 2019. Een aanvraag nog in 2018 indienen is dus verstandig.

De speciale fiscale regeling voor tandartsen

De 30% regeling kan ook van toepassing zijn op in het buitenland aangetrokken tandartsen. Sinds 2012 is de regeling aangescherpt met een minimum inkomentoets en een minimale woonafstand tot de grens. Het Gerechtshof heeft bepaald dat tandartsen in aanmerking komen voor toepassing van de 30% regeling, mits ze voldoen aan het deskundigheidscriterium en de overige voorwaarden van de 30% regeling. In casu kwam de tandarts uit Duitsland, in Nederland is een tekort aan tandartsen (hiermee is een tandarts schaars).

In navolging van het Gerechtshof heeft de Hoge Raad bevestigd dat een Duitse tandarts over de specifieke deskundigheid beschikt die bovendien op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars genoeg is, om de 30% regeling toe te passen. Dat een tandarts deskundig is, wordt niet in twijfel getrokken. De Hoge Raad baseert zich voor de schaarste op een rapport van de Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige (uit 2010).

Bron tandarts en 30% regeling

Gerechtshof Den Bosch d.d. 20 september 2013.

Hoge Raad 15 november 2013 (rolnummer 13/01406).

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Tandarts en fiscus 30% regeling voor tandarts

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap