print sitemap zoeken disclaimer contact

Thuiszorgorganisatie vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Volgens de rechter (Gerechtshof Amsterdam) is een thuiszorginstelling belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB), maar is de winst vrijgesteld voor de VPB.

De procedure over de thuiszorgorganisatie

Het Gerechtshof in Amsterdam deed op 10 januari 2013 een bijzondere uitspraak (publicatie 27 februari 2013). Een stichting is een landelijk opererende thuiszorginstelling. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • bemiddelen zorgverleners / zorgvragers; 
  • adviseren zorgverleners / zorgvragers;
  • uitbesteden thuiszorg;
  • verzorgen financiële administratie (inclusief urenadministratie);
  • (uitvoerende ) activiteiten thuiszorg door ZZP'ers.

Volgens de inspecteur is de stichting belastingplichtig voor de VPB en moet er dus winstbelasting worden betaald. De reden is dat er behoorlijke winsten / exploitatieoverschotten worden behaald. Daarnaast treedt de stichting in concurrentie met andere thuiszorgorganisaties. Er worden aanslagen VPB opgelegd over de periode 2002, 2003, 2004 en 2005, de winsten bedragen tussen de € 1.700.000 en € 6.200.000.

Het Gerechtshof stelt dat de stichting een onderneming is (artikel 2 lid 1 letter d wet VPB). Er wordt namelijk winst gemaakt en ook naar winst gestreefd. De winsten waren ook voorzienbaar, derhalve is er sprake van een winstoogmerk. De winst is echter op grond van de wet (artikel 5 lid 1 letter c wet VPB) vrijgesteld. Volgens het Gerechtshof voldoet de thuiszorgorganisatie aan:

  • de instellingentoets;
  • de winstbestemmingstoets;
  • de werkzaamhedentoets.

De werkzaamheden zijn dusdanig zorgspecifiek dat zij moeten worden aangemerkt als werkzaamheden 'welke bestaan uit (…) de genezing of verpleging van zieken, kraamvrouwen of gebrekkigen'.

Noot fiscaal jurist

Veel thuiszorgorganisaties en bemiddelingsbedrijven kunnen overwegen om een dergelijke structuur op te zetten dan wel met hun fiscaal jurist te kijken naar de mogelijkheden. Het is maatwerk maar het kan in veel situaties passen. Of er cassatieberoep wordt aangetekend is thans nog niet bekend. Gezien het belang voor de Belastingdienst lijkt dit een redelijke route.

De stichting kan haar overschotten niet als dividend uitkeren aan de betrokken. De centrale vraag blijft dan: wat gaat de stichting met haar geld doen resp. hoe krijgen de betrokkenen het geld uit de stichting?

Bron

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2013.

Meer weten van thuiszorgorganisatie vrijgesteld van vpb

Deel deze pagina

Laatste update op 19-03-2013
Artikel gemaakt op 06-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus Rechtspraak zorginstellingen Thuiszorgorganisatie vrijgesteld van VPB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap