print sitemap zoeken disclaimer contact

BTW-vrijstelling ZZP'er in de zorg

Een ondernemer in de zorg wordt met kritische blik door de Belastingdienst gevolgd. Regelmatig verliest de Belastingdienst procedures tegen ZZP'ers / ondernemers in de zorg als het om BTW-kwesties gaat. Na een tweetal uitspraken van de Hoge Raad is er nu duidelijkheid, deze wordt nog eens bevestigd in een Kamerbrief van de Staatssecretaris (d.d. 9 juli 2014).

Arresten Hoge Raad over BTW in de zorg

Arrest nummer 1 ging over een verpleegkundige (HBO-opleiding) die op grond van een overeenkomst tot opdracht werkzaam was als anesthesiemedewerkster bij een ziekenhuis. Conclusie: geen BTW o.g.v. artikel 11 lid 1 onderdeel g). Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, de belangrijkste zijn:

 • Er moet sprake zijn van een ZZP'er.
 • Geen juridische band tussen ziekenhuis (opdrachtgever) en de ZZP'er (geen dienstbetrekking).
 • ZZP'er moet onder de Wet BIG (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen.

In het tweede arrest ging het over een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers die voor een ziekenhuis werkzaamheden in opdracht uitvoeren. Er is geen sprake van het ter beschikking stellen of uitlenen van werknemers. Ook hier was sprake van een BTW-vrijstelling.

Algemeen BTW in de zorg

Medische handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Hierbij kunt u denken aan diensten van:

 • artsen;
 • tandartsen;
 • specialisten;
 • psychologen;
 • verzorging en verpleging in zorginstellingen of zorgboerderijen.

Volgens de Belastingdienst moet u 21% BTW berekenen over uw diensten als u als verpleegkundige (ondernemer, maatschap of via uitzendbureau) voor een zorginstelling werkt.

Procedures over BTW in de zorg, anesthesieondernemer en BTW

Een ZZP'er is werkzaam in een ziekenhuis als zelfstandig ondernemer. De ondernemer sloot hiertoe een overeenkomst van opdracht met het ziekenhuis (en klinieken). De ondernemer was opgenomen in het zogenaamde BIG-register. Volgens het Gerechtshof in Den Bosch hoeft de ondernemer geen BTW op zijn factuur te melden en is over de vergoeding ook geen BTW verschuldigd. De redenen hiervoor zijn:

 • Er is geen sprake van uitlenen van personeel (ondernemer is immers alleen).
 • Er is geen sprake van ter beschikking stellen van arbeid (er wordt immers een dienst verricht).
 • De dienst vormt een essentieel onderdeel van de genezing van de patiënt.
 • De dienst is aan te merken als een gezondheidskundige verzorging van de mens.
 • Dat de ondernemer niet zelf aansprakelijk is voor schade of claims (regelt het ziekenhuis), is niet relevant.

Noot fiscaal jurist

De Staatssecretaris is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. Ook de Hoge Raad is van mening dat er sprake is van een BTW-vrijstelling. In navolging hierop is op 9 juli 2014 een Kamerbrief bekend geworden, deze geeft nu duidelijkheid voor de ZZP'er in de zorg.

Bron ondernemer in de zorg

Hoge Raad 13 juni 2014.

Gerechtshof Den Bosch d.d. 4 oktober 2013.

Artikel over medicus in de zorg.

Kamerbrief d.d. 9 juli 2014 over ZZP'er in de zorg en BTW.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2017
Artikel gemaakt op 11-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus BTW vrijstelling ZZPer zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap