print sitemap zoeken disclaimer contact

Pensioen en stamrecht in eigen beheer: aantrekkelijk, maar niet zonder risico!

Update

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) krijgen in 2017 (en 2018 en 2019) de mogelijkheid om hun pensioen in eigen beheer van de balans te halen (af te kopen). Dit kan met een korting van 34,5% in 2017 (en in de jaren daarna tegen lagere percentage, namelijk 2018: 25% en 2019: 19,5%). Heeft u geen geld, dan resteren er twee opties:

  1. Premievrij maken;
  2. Spaarvariant kiezen.

Pensioen in eigen beheer opbouwen is dus vanaf 2017 feitelijk voorbij.

De invoering is uitgesteld tot 1 april 2017, lees hiertoe deze brief van de Staatssecretaris van Financiën.

Inleiding

Vele ondernemers hebben ervoor gekozen om hun oudedagsreserve (gedeeltelijk) in eigen beheer te gaan opbouwen. De B.V. vormt een jaarlijks oplopende voorziening voor het pensioen dat op 65-, 66- of 67-jarige leeftijd zal worden uitgekeerd. Ook bestaan er vele stamrecht B.V.'s als gevolg van bijvoorbeeld ontslaguitkeringen. Allemaal met het doel om een potje voor later te hebben en om de acute belastingheffing uit te stellen. Daarnaast blijft het geld beschikbaar voor de eigen onderneming. Veel toegepast en uiteraard een prima systeem.

Vanuit de pensioenpraktijk en het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) komen er echter steeds meer zorgwekkende geluiden, dat er wel eens een storm in de wereld van het eigen beheer zou kunnen gaan woeden. Waar gaat het precies om?

  • De waardering van de verplichting op de balans is een fiscale waardering. De tijd dat er lineair kon worden gewaardeerd en dezelfde uitgangspunten konden worden gehanteerd, zoals door professionele verzekeraars, is voorbij. Leeftijdsterugstelling is inmiddels bijvoorbeeld uit den boze. De werkelijke economische verplichting is al snel een factor twee hoger dan uw fiscale balans vermeldt. Dat zult u pas merken in de uitkeringsfase of op het moment dat afstorting aan de orde zou zijn. Als u uw beleggingen jaarlijks netjes afstemt op de hoogte van de fiscale voorziening, komt u eenvoudigweg geld tekort! Anders gezegd: de contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen is veel hoger dan het bedrag dat op uw balans staat vermeld.

Tip: Vraag uw accountant of pensioenadviseur niet alleen om het uitrekenen van de fiscale waardering, maar ook om de hogere bedrijfseconomische waardering van de pensioenverplichting.

  • Onvoldoende dekking (ofwel: wat staat er aan de actiefzijde van de balans) leidt mogelijk tot afkoop, althans dat lijkt het standpunt van het CAP. Het uitkeren van dividend in combinatie met te weinig dekking op de pensioenvoorziening, zou kunnen leiden tot het standpunt van de belastinginspecteur dat wordt afgezien van pensioen. Dat een dergelijk standpunt kan leiden tot een enorme belastingheffing ineens zal duidelijk zijn. Ook de (onzakelijke) rekening-courantopnames kunnen leiden tot een dergelijk standpunt door de fiscus. Men kan stellen dat het pensioen al is genoten. Let wel: men gaat hier naar verwachting het standpunt innemen dat de commerciële verplichting (die dus veel hoger is dan uw balans vermeldt) maatgevend is. Reden temeer deze ook maar te laten uitrekenen.

Natuurlijk zijn er tegenargumenten en is deze stelling omstreden, waardoor de soep mogelijk minder heet wordt gegeten dan deze door het CAP en de inspecteur wordt opgediend, maar probeer deze discussies voor te zijn. Al was het alleen maar in het kader van de verzorgingsgedachte, waarvoor het pensioen toch bedoeld is! 

Tip: Zorg voor een goede lenings- of rekening-courantovereenkomst en denk goed na bij het uitkeren van dividend. Overleg altijd even met uw adviseur. 

Wij kunnen u hierover uiteraard bijpraten en u desgewenst in contact brengen met pensioenadviseurs uit ons netwerk.

Conclusie: Het eigenbeheerpensioen heeft de warme aandacht van de overheid en staat zelfs ter discussie. Een goed advies kan u veel ellende besparen, zowel fiscaal als op het gebied van de verzorgingsgedachte, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, dit via onderstaande informatie.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 17-05-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Pensioen en stamrecht B.V.

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap