Volg ons op:

Twitter Updates

Nieuw belastingverdrag met Duitsland

Vanaf 2014 geldt er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In dit belastingverdrag wordt een aantal belangrijke zaken aangepast.

1. Pensioen uit Nederland en wonen in Duitsland

Samenvatting: woont u in Duitsland en geniet u pensioen uit Nederland, dan gaat u veel meer belasting betalen.

Gepensioneerden die in Duitsland wonen moeten in Nederland belasting gaan betalen en niet meer in Duitsland. Dit zal vaak tot gevolg hebben dat er meer inkomstenbelasting is verschuldigd. De regeling zal gelden voor Nederlanders die in Duitsland wonen en die een pensioen (plus AOW) ontvangen van meer dan € 15.000 per jaar. De regeling wordt als volgt:

Voorbeeld pensioen in Duitsland

  1. Klein pensioen: als u nu ongeveer € 14.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, betaalt u in Duitsland geen belasting en in Nederland ongeveer € 200. In de situatie na 2014 zou u de € 200 in Nederland niet meer verschuldigd zijn.
  2. Gemiddeld pensioen: als u ongeveer € 30.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, dan betaalt u in Duitsland ongeveer € 100 en in Nederland € 200. In de situatie na 2014 bent u in Nederland ongeveer € 3.000 verschuldigd, in Duitsland is er geen heffing. Een extra heffing per jaar van derhalve € 2.500. De hypotheekrente is wel aftrekbaar, dit zou de belasting nog kunnen verminderen.
  3. Hoog pensioen: als u ongeveer € 75.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, dan betaalt u in Duitsland ongeveer € 1.500 en in Nederland € 200. In de situatie na 2014 bent u in Nederland ongeveer € 20.000 verschuldigd, in Duitsland is er geen heffing. Een extra heffing per jaar van derhalve € 18.000. De hypotheekrente is wel aftrekbaar, dit zou de belasting nog kunnen verminderen.

Mening fiscaal jurist

Laat u adviseren door een ervaren fiscaal jurist zodat u tijdig kunt kijken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn. Het nieuwe belastingverdrag zal ingaan op 1 januari 2014. Het nieuwe belastingverdrag kent wel een overgangsregeling. Komt u ongunstiger uit, dan kunt u nog tot 1 januari 2015 gebruik maken van de nieuwe regeling.

2. Bestuurders van vennootschappen

In het oude belastingverdrag is geen bepaling opgenomen voor bestuurders, in het nieuwe belastingverdrag wel. Onder het oude belastingverdrag waren bestuurders een soort werknemer, onder het nieuwe belastingverdrag is dit niet meer zo. Bestuurders (of leden van een raad van toezicht) van vennootschappen gaan belasting betalen in het land waar de vennootschap is gevestigd.

Tip fiscaal jurist

Een salary split kan vanaf 2014 eenvoudiger worden opgezet.

3. Werken in Duitsland

Als u meer dan 183 dagen per jaar in Duitsland in loondienst werkzaamheden verricht, dan bent u daar ook belastingplichtig. Dit zal gelden voor een periode van 12 maanden en niet voor een kalenderjaar.

4. Bronbelasting bij vennootschappen

In het nieuwe verdrag worden de bronheffingspercentages bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen verlaagd, dit is mooi. In het nieuwe verdrag gelden de volgende percentages:

5. Compensatieregeling

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt (als werknemer, directeur, hoogleraar, artiest, etc.) en uw inkomen mag / wordt in Duitsland belast, dan kunt u gebruik maken van een compensatieregeling. Meestal moet u in dergelijke situaties ook de sociale premies in Duitsland betalen en bent u in Nederland geen premies volksverzekeringen verschuldigd. Met de aftrekposten in Nederland kunt u dan ook niets (denk aan hypotheekrenteaftrek).

In deze situatie kan de inwoner van Nederland gebruik maken van een aardige regeling. Als u in Duitsland meer over uw inkomen zou betalen dan in Nederland, dan heeft u recht op een vermindering welke door Nederland wordt voldaan. Een knetteringewikkelde regeling en de praktijk zal leren hoeveel rekenwerk dit gaat opleveren.

6. Vermogenswinsten

In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt een nieuwe bepaling opgenomen inzake onroerende zaken. De vervreemdingswinsten op (niet-beursgenoteerde) aandelen of bepaalde vastgoedvennootschappen worden belast in de staat waar het vastgoed is gelegen. Het gaat hierbij om vennootschappen welke meer dan 75% van hun waarde ontlenen aan onroerende zaken (mits hierin niet zijn bedrijf ook is ondergebracht). Tevens komt er een soort step up bij een emigratie naar Duitsland (of Nederland).


Meer weten van nieuw belastingverdrag duitslandAuteur(s) van nieuw belastingverdrag duitsland


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 22-08-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 23-08-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen