print sitemap zoeken disclaimer contact

Nieuw belastingverdrag met Duitsland

Vanaf 2016 geldt er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In dit belastingverdrag zijn een aantal belangrijke zaken aangepast ten opzichte van het eerdere belastingverdrag uit 1959..

1. Pensioen uit Nederland en wonen in Duitsland

Samenvatting: woont u in Duitsland en geniet u pensioen uit Nederland, dan gaat u veel meer belasting betalen.

Gepensioneerden die in Duitsland wonen moeten in Nederland belasting gaan betalen en niet meer in Duitsland. Dit zal vaak tot gevolg hebben dat er meer inkomstenbelasting is verschuldigd. De regeling zal gelden voor Nederlanders die in Duitsland wonen en die een pensioen (plus AOW) ontvangen van meer dan € 15.000 per jaar. De regeling is nu als volgt:

 • Pensioenuitkeringen, lijfrenten en sociale verzekeringen die gezamenlijk meer bedragen dan € 15.000 worden belast in het land waaruit deze afkomstig zijn.
 • Het genoemde bedrag van € 15.000 geldt per persoon / belastingplichtige.
 • Voor overheidspensioenen blijft de situatie gelijk, deze mogen worden belast in het land waaruit deze afkomstig zijn.
 • Er is nu een compensatieregeling als de belastingplichtige kan aantonen dat hij door de wijziging meer belasting betaalt in Duitsland dan in de situatie dat hij volledig in Nederland zou werken. 

Voorbeeld pensioen in Duitsland

 1. Klein pensioen: als u nu ongeveer € 14.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, betaalt u in Duitsland geen belasting en in Nederland ongeveer € 200. In de situatie na 2014 zou u de € 200 in Nederland niet meer verschuldigd zijn.
 2. Gemiddeld pensioen: als u ongeveer € 30.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, dan betaalt u in Duitsland ongeveer € 100 en in Nederland € 200. In de situatie na 2014 bent u in Nederland ongeveer € 3.000 verschuldigd, in Duitsland is er geen heffing. Een extra heffing per jaar van derhalve € 2.500. De hypotheekrente is wel aftrekbaar, dit zou de belasting nog kunnen verminderen.
 3. Hoog pensioen: als u ongeveer € 75.000 aan AOW, pensioen en lijfrenten zou ontvangen, dan betaalt u in Duitsland ongeveer € 1.500 en in Nederland € 200. In de situatie na 2014 bent u in Nederland ongeveer € 20.000 verschuldigd, in Duitsland is er geen heffing. Een extra heffing per jaar van derhalve € 18.000. De hypotheekrente is wel aftrekbaar, dit zou de belasting nog kunnen verminderen.

Mening fiscaal jurist

Laat u adviseren door een ervaren fiscaal jurist zodat u tijdig kunt kijken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn. Het nieuwe belastingverdrag is ingegaan op 1 januari 2016. Het nieuwe belastingverdrag kende wel een overgangstermijn van een jaar. Kwam u ongunstiger uit, dan kon u nog tot 1 januari 2017 gebruik maken van de oude regeling. Voor pensioenen is er een regeling die de nadelen van de Nederlandse heffing voor in Duitsland wonende pensioengenieters gedurende 6 jaar verminderd.

2. Bestuurders van vennootschappen

In het oude belastingverdrag was geen bepaling opgenomen voor bestuurders, in het nieuwe belastingverdrag wel. Onder het oude belastingverdrag waren bestuurders een soort werknemer, onder het nieuwe belastingverdrag is dit niet meer zo. Bestuurders (of leden van een raad van toezicht) van vennootschappen betalen nu  belasting betalen in het land waar de vennootschap is gevestigd. Dit dus los van de 183 dagen regeling die vaak voor werknemers van belang is.

Tip fiscaal jurist

Een salary split kan vanaf 2016 eenvoudiger worden opgezet.

3. Werken in Duitsland

Als u meer dan 183 dagen per jaar in Duitsland in loondienst werkzaamheden verricht, dan bent u daar ook belastingplichtig. Deze dagen moet je afzetten tegenover een periode van 12 maanden en niet zoals eerst  een kalenderjaar.

4. Bronbelasting bij vennootschappen

In het nieuwe verdrag worden de bronheffingspercentages bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen verlaagd, dit is mooi. In het nieuwe verdrag gelden de volgende percentages:

 • 0% bronbelasting op rente en royalties (thans eveneens 0%);
 • 5% bronbelasting voor (bruto) deelnemingsdividenden uitgekeerd aan een vennootschap (niet zijnde een samenwerkingsverband) die 10% of meer van de aandelen houdt in het lichaam dat dividend uitkeert (thans 10%);
 • 10% bronbelasting voor bruto dividenden uitgekeerd aan een in Nederland gevestigd pensioenfonds (nieuw);
 • 15% bronbelasting op bruto dividenden in alle overige gevallen (thans eveneens 15%).

5. Compensatieregeling

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt (als werknemer, directeur, hoogleraar, artiest, etc.) en uw inkomen mag / wordt in Duitsland belast, dan kunt u gebruik maken van een compensatieregeling. Meestal moet u in dergelijke situaties ook de sociale premies in Duitsland betalen en bent u in Nederland geen premies volksverzekeringen verschuldigd. Met de aftrekposten in Nederland kunt u dan ook niets (denk aan hypotheekrenteaftrek).

In deze situatie kan de inwoner van Nederland gebruik maken van een aardige regeling. Als u in Duitsland meer over uw inkomen zou betalen dan in Nederland, dan heeft u recht op een vermindering welke door Nederland wordt voldaan. Een knetteringewikkelde regeling en de praktijk leert dat dit behoorlijk wat  rekenwerk heeft opgeleverd.

6. Vermogenswinsten

In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is een nieuwe bepaling opgenomen inzake onroerende zaken. De vervreemdingswinsten op (niet-beursgenoteerde) aandelen of bepaalde vastgoedvennootschappen worden belast in de staat waar het vastgoed is gelegen. Het gaat hierbij om vennootschappen welke meer dan 75% van hun waarde ontlenen aan onroerende zaken (mits hierin niet zijn bedrijf ook is ondergebracht). Tevens komt er een soort step up bij een emigratie naar Duitsland (of Nederland).

Meer weten van nieuw belastingverdrag duitsland

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 22-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Nieuw belastingverdrag Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap