print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Ethiopië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
10 augustus 2012 1 januari 2017  
Soort inkomsten NL ETH Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak:12 maanden), zie art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XIII    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18   Tenzij diensten in ETH worden verricht door een inwoner met de ETH nationaliteit of door een in ETH lokaal aangeworven persoon
hoogleraren en onderzoekers   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
Studenten en stagiairs   19 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1    
afkoopsommen ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 5    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie 17, lid 2    
17, lid 2    
Wulbz 17, lid 2    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% over bruto bedrag
Box II   Winst 13, lid 6   NL heeft heffingsrecht over waardeaangroei tijdens NL periode
Dividend 10, lid 2b   maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 10-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Ethiopie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap