print sitemap zoeken disclaimer contact

Toetrederskorting

Als men een uitkering (zoals bijstand of WAO, WAZ en Wajong) heeft of gesubsidieerd werk verricht en men niet-gesubsidieerd werk gaat verrichten, heeft men in 2003 recht op een toetrederskorting van € 2.269, verdeeld over drie jaren (€ 1.361 in het eerste jaar en € 454 in het tweede en derde jaar). Men moet dan drie jaar achtereen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • men werkt minimaal een half jaar aaneengesloten tegen het wettelijk minimumloon (of een hoger loon);
  • voordat men ging werken had men minimaal 12 van de laatste 18 maanden een bijstandsuitkering, een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid of gesubsidieerd werk;
  • de uitkering is gestopt vanaf het moment dat men is gaan werken. Bij de WAO, WAZ en Wajong geldt de eis dat de uitkering moet zijn gestopt niet.

De toetrederskorting kan men ontvangen via de voorlopige teruggaaf.

Tip

Deze korting (de toetrederskorting) is in 2002 ingevoerd en in 2003 afgeschaft. In bepaalde gevallen is er een overgangsregeling. U moet dan in 2002 zijn ingestroomd in het niet-gesubsidieerd werk.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 26-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Heffingskortingen Toetrederskorting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap