print sitemap zoeken disclaimer contact

Schadevergoeding bestuurdersaansprakelijkheid en belastingen

Een bestuurder (en soms ook aandeelhouder) van een B.V. heeft een grote verantwoordelijkheid. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de B.V., dan raakt dit ook direct uw privévermogen. Dat u jaren netjes uw werk heeft gedaan is geen garantie voor een smetteloze procedure. Meestal zijn procedures over bestuurdersaansprakelijkheid nog wel bij te sturen.

Betaling schadevergoeding curator niet aftrekbaar

De Rechtbank doet in 2017 een uitspraak over het volgende:

  • Henk is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een lege B.V.
  • Henk is in dienstbetrekking bij 2 andere B.V.'s die tot dezelfde structuur behoren.
  • De gehele structuur valt om (faillissement), dit gebeurt in 2002.
  • Een B.V. van Henk (zeg A B.V.) wil een doorstart maken en sluit een overeenkomst met de curatoren (voor ruim € 4 miljoen wordt activa gekocht). De koop gaat uiteindelijk niet door (is niet te financieren).
  • De activa worden vervolgens voor ruim € 100.000 minder aan een derde verkocht.
  • Henk wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld (niet nakoming van afspraken door A B.V.).
  • Het Gerechtshof is in een civiele procedure van mening dat Henk ruim € 160.000 (claim en rente) moet betalen aan de curatoren.
  • Henk wil de € 160.000 aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden of als negatief loon (in zijn aangifte inkomstenbelasting). 

Volgens de Rechtbank is er onvoldoende verband tussen de dienstbetrekking van Henk bij A B.V. en de schadevergoeding. Van negatief loon is dan ook geen sprake. Als hiervan al sprake zou zijn geweest, dan had Henk dit in 2006 ten laste van zijn inkomen moeten brengen (het jaar van betaling). Daarnaast is geen sprake van een werkzaamheid van Henk.  

Noot Fiscaal Jurist

Regelmatig worden bestuurders in privé aansprakelijk gesteld. De vraag is dan vaak of de betaling door de DGA in privé aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. In een uitspraak van de Hoge Raad (d.d. 27 september 2000) en een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem d.d. 13 juni 2001 wordt een betaling door een commissaris aangemerkt als negatief loon. In andere uitspraken kantelt dit weer andersom. Het is zeer van de feiten afhankelijk of een DGA / commissaris iets kan met de betaling richting de Belastingdienst (vaak BTW-schuld) of de curatoren. De fiscale bestuurdersaansprakelijkheid geldt met name voor omzetbelasting- en loonbelastingschulden (en accijnzen), derhalve niet voor Vennootschapsbelasting.

Bron bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtbank Noord Holland d.d. 24 februari 2017 (ECLI:NL:RBNHO:2017:1063).

Hulp bij fiscale zaken bij faillissement?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 09-03-2017
Artikel gemaakt op 09-03-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Faillissement en belastingen Schadevergoeding bestuurdersaansprakelijkheid

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap