print sitemap zoeken disclaimer contact

Bronbelasting over rente en royalties uit Polen

Polen mag toch overgaan tot belasten van rentebetaling. Nederlandse ondernemingen moeten er rekening mee houden dat hun Poolse dochterbedrijven toch belasting moeten afdragen over rentebetalingen. Weliswaar was de bronbelasting toegestaan in het nieuwe fiscale verdrag tussen Polen en Nederland, maar ik was er eigenlijk van uitgegaan dat deze bepaling in de praktijk nietszeggend was. Op 1 mei werd Polen lid van de Europese Unie en daarmee zou - normaliter - ook de Europese Interest & Royalty Richtlijn van kracht worden. Deze richtlijn verbiedt bronheffingen.

In april stond Brussel enkele uitzonderingen toe, waardoor Polen bijvoorbeeld alsnog voor enkele jaren belasting mocht heffen over royalties. Maar vorige maand volgde plotseling een tweede overgangsregeling die ook bronbelasting op Poolse rente goedkeurde, althans tot 2012. Door de samenloop van de overgangsregeling van de Interest & Royalty Richtlijn en het belastingverdrag, kan op bepaalde rentebetalingen van Polen naar Nederland die zijn gedaan vanaf 2004 een bronbelasting van 5% drukken. Vanaf 2005 is de belasting van toepassing op een nog groter aantal betalingen.

De bronbelasting is vooral vervelend voor Nederlandse bedrijven die nu in de rode cijfers zitten. Anders dan hun winstgevende collega's kunnen zij de Poolse heffing niet verrekenen met de Nederlandse fiscus. Voor Nederlandse bedrijven kan de bronbelasting behalve een rentenadeel ook een daadwerkelijke last betekenen. In de Nederlandse toelichting bij de laatste overgangsregeling staat dat Polen alleen royalties mag belasten, terwijl in het artikel zelf ook de bronbelasting op interest wordt vermeld. Dit is het protovoorbeeld van haastwerk bij het toetreden van Polen tot de EU.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Polen Actueel fiscaal in Polen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap