print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale procedure voeren ! 

Procederen is een vak, wij helpen u graag

Procederen is een vak op zich. Bij grotere belangen is het verstandig een specialist in te schakelen. Onze afdeling procesrecht doet dit op een praktische manier. Wij beoordelen met u (meestal binnen 1 uur) of een procedure opstarten (of in Hoger Beroep gaan) zinvol. Dit eerste gesprek brengen wij u niet in rekening. Op basis van dit gesprek stippelen wij met u een marsroute uit en sturen u een heldere offerte.

Schakel voor bezwaar en beroep een specialist in.

In het artikel ‘Namens uw bedrijf in bezwaar’schreven we over het belang van een juist bezwaar en beroepschrift. Als directeur van uw bedrijf moet u tegen de belastingaanslagen bezwaar maken namens uw bedrijf, of het nu een B.V., N.V., maatschap, VOF of wat ook is. Alleen bij een eenmanszaak loopt het parallel.

Bij de in dat artikel behandelde zaken viel op dat de belastingplichtige niet echt werd geholpen door de Belastingdienst en recht. Bij een eerste beoordeling lijkt het een wat sneue casus waarin met wat goede wil toch wel duidelijk is dat vennoten namens de VOF in bezwaar wilden komen. Door wat gestuntel (en kennelijk niet inwinnen van advies) loopt het mis.

Mening fiscaal jurist

De ervaring leert dat de Belastingdienst en zeker de belastingrechter particulieren en kleine ondernemers die zelf procederen, in het zadel helpen door in een bezwaar of beroep in te lezen wat er wordt bedoeld, ook al staat dat er strikt genomen niet. Bijvoorbeeld dat de zaak is ingediend namens degene aan wie de aanslag is opgelegd.

Mogelijk worden de teugels nu wat aangehaald en wordt meer van de bezwaarmaker verwacht. Als de zaak op de spits wordt gedreven doet de Hoge Raad aan fiscale fijnslijperij. Strikt juridisch gezien heeft de Hoge Raad in de bedoelde zaken gelijk. Zover had het echter niet hoeven komen als de Belastingdienst of feitenrechter wat coulanter was geweest.

Of is er iets anders aan de hand?

In één van de zaken is een wrakingsverzoek van de rechter afgewezen. Aan de volgnummers van het Hof te oordelen hangen de zaken samen met de stelling van de Belastingdienst dat de instructeurs niet zelfstandig zijn maar in dienst van de VOF. Daarom is loonbelasting en omzetbelasting nageheven. Daarbij spelen ook nog de vragen of de Belastingdienst vertrouwen heeft gewekt en wel alle stukken in het geding heeft gebracht. De VOF vangt steeds bot.

Zou het kunnen dat de Belastingdienst en de rechters er ‘klaar mee waren” en daarom niet de reikende hand boden …? Die omstandigheden mogen bij iets cruciaals als de ontvankelijkheid geen rol spelen.

Ik weet dat dat ook niet het geval is, maar we zijn allemaal mensen.

Conclusie

Procederen is vakwerk. Een foutje is snel gemaakt en herstel kan wel eens onmogelijk zijn. Laat procederen over aan de specialisten of schakel er ten minste één in om mee te lezen. Ook inhoudelijk staan ze hun mannetje.

Meer over ontvankelijkheid

‘Namens uw bedrijf in bezwaar’

Hulp bij een fiscale procedure?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van van hulp verzekerd - vertrouw niet op belastingdienst of rechter

Deel deze pagina

Laatste update op 30-10-2017
Artikel gemaakt op 20-10-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Namens uw bedrijf in bezwaar Van hulp verzekerd - vertrouw niet op Belastingdienst of rechter

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap