print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Hong Kong

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
24 oktober 2011 1 januari 2012  
Soort inkomsten NL HKG Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en protocol X    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in HKG worden verricht door een inwoner met de HKG nationaliteit of door een in HKG lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten   19 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 14, lid 3   Mits onderneming in NL gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 22, lid 5   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Zie opmerking loon-beloning overheid
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf), beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
afkoopsom niet ingegaan
pensioen, beroepspensioen en lijfrente
17, lid 1   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
alimentatie 17, lid 6   Mits fiscaal gefacilieerd bij schuldenaar in NL
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 17, lid 2    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   Winst 13, lid 4 en
lid 6
  geen beperking in de tijd
Dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het brutobedrag
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Hong Kong

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap