print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

EK-Voetbal 2024 en belastingheffing (deel 1)

Waar betalen de Nederlandse voetballers belasting over hun EK-inkomsten?

Steeds als het EK-Voetbal in (West-)Duitsland wordt gehouden blijkt de uiteindelijke winnaar Nederland. Laten we dat voortzetten en er een traditie van maken. Het EK 1988 leverde de spelers (en coach) een mooie premie op.

Welk land heft belasting over het inkomen dat op het EK 2024 wordt verdiend?

Na het EK in 1988 heeft een speler (zijn rugnummer houden we geheim) aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of Nederland belasting mag heffen over de met het EK verdiende inkomen. Onder het toenmalige belastingverdrag oordeelde de Hoge Raad dat Nederland belasting mocht heffen. In die tijd was het nog van belang of sprake was van zelfstandige arbeid of van niet-zelfstandige arbeid. Kortweg: de bondscoach (KNVB) is de baas, dus is sprake van niet-zelfstandige arbeid. In dat geval mocht Nederland heffen (nu niet aan de beruchte 183-dagenregling werd voldaan). De omstandigheid dat inkomsten uit sportbeoefening is toegewezen aan het land waar de sport wordt uitgeoefend, doet daaraan niet af. Dat gold immers alleen als sprake is van zelfstandige arbeid.

Belastingverdrag Duitsland en heffing bij sporters

Inmiddels leven we al geruime tijd onder het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Daarin is voor sporters niet meer van belang of sprake is van zelfstandige arbeid of niet-zelfstandige arbeid (in dienstbetrekking). Het land waar de werkzaamheden worden verricht (de wedstrijd of training wordt gespeeld) mag belasting heffen. Het gezag van de bondscoach/KNVB is niet meer van belang.

Een klein addertje onder het gras is wel dat voorstaande niet geldt als de financiering voor 50% of meer komt van publieke middelen, de organisatie een ANBI is of sprake is van een culturele overeenkomst tussen de landen. Hoewel de KNVB, de UEFA en de DFB ongetwijfeld zullen menen dat ze enorm maatschappelijk nuttig zijn, lijkt aan die uitzonderingen niet te worden voldaan.

Belastingheffing bij sport evenement in het buitenland

Het nadeel van een heffing in het land waar het toernooi wordt gehouden is de (vaak erg) beperkte mogelijkheid tot aftrek van kosten, de enorme administratieve rompslomp en het feit dat Nederland dan wel voorkoming van dubbele belasting verleent, maar na kostenaftrek waardoor verrekening van de buitenlandse belasting niet altijd (volledig)

mogelijk is. Dat kan er toe leiden dat sporters (en artiesten) met een beperkt inkomen of relatief hoge kosten, aanzienlijk meer belasting betalen dan als zij volledig in Nederland belasting betalen. Dat is de reden dat Nederland er jaren voor heeft geijverd om dit speciale artikel voor sporters en artiesten te schappen (en te behandelen als ‘normale’ belastingplichtigen. Andere landen willen er echter niet aan, waarop Nederland de bakens heeft verzet en zich richt op een beperkte heffing in het land waar wordt gesport (met eventueel een drempel). Onder het huidige verdrag met Duitsland staat het artikel er gewoon nog in. Bij het te wijzigen verdrag met België lijkt het wel te lukken het artikel te schrappen.

Onze ‘voetbalmiljonairs’ zullen van voorgaande perikelen weinig last hebben, gelet op de bedragen die de ronde doen. Neemt niet weg dat het land waar gesport wordt (Duitsland) wel belasting heft.

Noot fiscaal jurist inzake sporters en buitenlandse belastingheffing

Het EK-voetbal kan een aardige premie opleveren, de Nederlandse fiscus zal daarvan weinig zien. De in Nederland wonende spelers (zijn die er nog?) hebben minimaal een mooie salary-split. Natuurlijk gaat het niet om de knikkers, maar om die lelijke beker. Als ze die meebrengen zal de fiscus royaal profiteren van de accijnzen en BTW van de baromzet en klaagt er niemand.

Bent u ook sporter, artiest of topper neem dan gerust contact met ons op en misschien kunnen wij u helpen in Nederland belasting te betalen triomfen te vieren. Oh ja, en als een voetbalpool op kantoor zou organiseren, vergeet de fiscaliteit niet !

En nog een tweetal tips:

  1. Spelers bij een Nederlands betaal voetbalclub sporten een flink hap van hun salaris in een eigen ‘pensioenfonds’. Belastingheffing vindt pas plaats als daaruit uitkeringen komen. Dat voordeel kan groter zijn dan het voordeel van een (gematigde) heffing in Duitsland.
  2. In verband met de hiervoor aangehaalde inspanningen van Nederland om (in internationaal verband) sporters en artiesten alleen te belasten in het woonland, heeft Nederland vanaf 2007 in veruit de meeste gevallen buitenlandse sporters en artiesten niet meer in de Nederlandse belastingheffing te betrokken.

Bron bestanden en extra informatie

Hoge Raad d.d. 11 februari 1998 ECLI:NL:HR:1998:AA2441

Handleiding voorkoming dubbele belasting artiesten en sporters in de VPB (december 2023)

Waar betalen piloten belasting (youtube)

WK voetbal 2018 in Rusland en belastingheffing

Snoepreisje naar WK voetbal en belastingen

Messi en belastingontduiking

Vragen over belastingheffing bij piloten of sporters?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-04-2024
Artikel gemaakt op 29-04-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal EK voetbal 2024 en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap