print sitemap zoeken disclaimer contact

Paard en belastingen

Verkoopwinst paard belast met inkomstenbelasting?

Paardenliefde wint in de eerste manche van de fiscus: verkoopwinst € 1,3 miljoen en commissie € 130.000 blijft onbelast. Vorenstaande is bepaald door de Rechtbank Noord Nederland op 5 februari 2021. De uitspraak is op 5 juli 2022 door het Gerechtshof Arnhem Leeuwardenbevestigd.

Fiscale procedure verkoopwinst paard

Zowel ouders als dochter zijn paardenliefhebbers. De dochter kreeg eerst 2 pony's en op haar 17e een mooi paard. In 2007 kocht vader een 4-jarig onervaren paard voor een hele schappelijke prijs van € 12.500. Het nieuwe paard was hoofdzakelijk gefokt met bloedlijnen die aanleg hadden voor de dressuursport. Daar hoeft men in de regel geen springwonderen van te verwachten. Dochter had desalniettemin een  sterke voorkeur voor springen en volgde de eerste vijf jaar lessen bij de lokale rijvereniging, vervolgens is zij terechtgekomen bij een professionele trainer die haar verder begeleidde en niet zonder succes. Ze won vele prijzen en maakte, toen het paard 10 jaar was, haar internationale debuut. De zomer daarna raakte het dier helaas geblesseerd, maar herstelde gelukkig volledig na een gebruikelijk rust-, behandel- en revalidatieperiode.

Zoals menig paardenmeisje doet, stopte dochter met haar sportopleiding om zich volledig op de paarden te kunnen richten en begint een eenmanszaak welke zich bezighoudt met het berijden, stallen en trainen van paarden. Teneinde deze paarden te kunnen trainen, huurt zij een aantal paardenboxen in het stallencomplex van vader. Het paard dat vader voor haar had gekocht staat in een niet gehuurde stal van vader en vader draagt zorg voor alle kosten die betrekking hebben op dit paard. Vader betaalt dochter niet voor het rijden, trainen, verzorgen en stallen van het paard en het bedrijf van dochter belast geen kosten van concoursen door aan vader. Doordat het paard goed presteerde, werden er in de loop der jaren aantrekkelijk prijzen geboden om het paard te verkopen.  Als 8-jarig paard werd er een bod uitgebracht van € 150.000, welke werd afgeslagen. Toen het paard 10 jaar was, kwamen er biedingen van € 450.000 en € 750.000, welke tevens werden afgeslagen. Op een gegeven moment hierna raakt het paard geblesseerd en dat zet velen vaak toch aan het denken. Het herstel voorloopt echter voorspoedig en vlak na zijn herstel werd er door een Amerikaanse ruiter € 1,3 miljoen geboden. Op aandringen van dochter ging vader in oktober 2014 akkoord met het aanbod en ontving dochter 10% commissie van vader, welke op de dag van verkoop werd overgemaakt op haar zakelijke regeling. 10% Is een gangbare commissie in de hippische sector.

Belastingdienst en heffing over paarden

De Belastingdienst bekijkt de transactie en wil heffen over de winst. Na een bezwaarfase stappen partijen naar de rechter.

  • De inspecteur wilde de verkoopopbrengst van het paard tegen het progressieve tarief (52%) van box 1 belasten als resultaat uit overige werkzaamheden bij vader en beschouwde de ontvangen commissie bij dochter als winst uit onderneming.
  • Vader en dochter waren van mening dat de verkoop van dit paard zich volledig in de privésfeer afspeelde en stelden zich op het standpunt dat de verkoopwinst en commissie onbelast zouden moeten zijn.
  • Vader had bij aankoop niet de intentie om dit paard snel weer te verkopen en, gezien zijn papieren en aankoopprijs, was het ook niet redelijkerwijs te verwachten dat het paard zo waardevol zou worden daar hij hoofdzakelijk dressuurgericht gefokt was. Daarnaast was de aankoopprijs relatief laag achteraf gezien, want voor een getalenteerd paard van die leeftijd betaaltd men in de regel 400 - 1000% meer.
  • Vader wilde het paard eigenlijk niet eens verkopen, maar zo’n blessuretijd is vaak een eyeopener van hoe vergankelijk de waarde van een paard is. Als je pech hebt en er gebeurt iets wat de gezondheid van het dier aantast, dan kunnen miljoenen in een nanoseconde van de slechte diagnose verdampen tot een paar honderd euro. Dochter had een zakelijker inzicht dan vader en drong hem aan om het paard te verkopen.
  • Wat betreft de commissie stelde de inspecteur dat er geen verschil in behandeling zat tussen het verkochte paard en haar bedrijfsmatige paarden en bovendien rekent hij € 5.000 tot de winst uit onderneming wegens het stallen, verzorgen en training van het paard.
  • Dochter is van mening dat het paard zich volledig in de privésfeer bevindt en dat de commissie niet als winst uit onderneming mag worden beschouwd, daar dit paard een hele andere positie innam dan de handels- / trainingspaarden.
  • Het paard was aangekocht in privé en geheel in de privésfeer gebleven, ook nadat zij met haar onderneming was gestart. Voor training en stalling zijn geen kosten in rekening gebracht, het paard stond in een box van vader en vader betaalde voor het voer en bodembedekking van het paard. Het bedrag dat haar vader als commissie had bedoeld wilde dochter niet eens aannemen en vervolgens is besloten om hier een lening van te maken, welke ook als zodanig terug komt in de jaarcijfers van 2014.

Geen bron van inkomen bij verkoopwinst paarden

  1. Er moet sprake zijn van arbeid in het economisch verkeer;
  2. Er dient een oogmerk aanwezig te zijn om voordeel te behalen; en
  3. Het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn.

Uitspraak rechter inzake winst bij verkoop paard

De rechtbank oordeelt dat er in dit geval geen sprake was van een bron van inkomen. De voormalig springruiter had het paard voor een schappelijke prijs voor zijn dochter gekocht voor de hobby. Hij had destijds niet de bedoeling om het paard snel weer met winst door te verkopen. Hij handelde bovendien niet in paarden. Vader had nooit een voornemen tot verkoop totdat het bod van € 1,3 miljoen op tafel kwam. Daar heeft hij een week over moeten nadenken en in die week is het paard in waarde gelijk gebleven, er is dus geen sprake van een belaste waardestijging.

Wat betreft de commissie oordeelt de rechtbank dat er wel degelijk sprake is van een commissie in plaats van een lening, maar dat er geen sprake is van winst uit onderneming. Van belang was dat het paard in de privésfeer was gekocht en het paard ook in de privésfeer altijd is gereden, er lagen geen onderliggende afspraken aan ten grondslag. Het paard stond in een andere stal dan de handels- / trainingspaarden, vader betaalde niet voor het rijden, maar betaalde wel de kosten die gebruikelijk zijn voor het bezit van een paard (voer, stalbedekking, hoefsmid en dierenarts), noch werden (concours-)kosten doorbelast. Daarmee blijft het paard buiten de ondernemingssfeer en de commissie blijft onbelast.

Dat de inspecteur € 5.000 wil toevoegen aan de winst is begrijpelijk. Het paard krijgt qua verzorging geen andere behandeling dan de zakelijke paarden, hij wordt getraind op het terrein waar ook de andere paarden worden getraind, reist gratis mee naar wedstrijden en andere locaties met het zelfde zakelijke voertuig waarmee de zakelijke paarden worden vervoerd en in de praktijk zal hij ook mee eten van het voer dat zakelijk wordt ingekocht, evenzo zal zijn stalbedekking waaschijnlijk van dezelfde zakelijke pallet komen en degene die de stal uitmest is vermoedelijk niet vader of dochter zelf, maar een werknemer of stagiaire / vrijwilliger van de onderneming. Daarnaast trek ik in twijfel of dat paard wel zijn eigen zadel en hoofdstel heeft en niet het tuig gebruikt van de zakelijke paarden, hetzelfde geldt voor het harnachement van de dochter dat zakelijk zal zijn ingekocht. Daarbij vraag ik mij af wie de onderhandelingen heeft gedaan en het koopcontract heeft opgesteld.

Noot fiscaal jurist inzake paarden en belastingen

In de eerste manche bij de Rechtbank heeft de oorspronkelijke passie voor paarden het van de fiscus gewonnen, maar er komt nog een tweede manche aan, want de inspecteur is in hoger beroep gegaan. Wellicht kunnen we zelfs nog een spannende barrage verwachten bij de Hoge Raad. Het is afwachten wat de mening is van het Hof omtrent het vonnis van de Rechtbank. Dit kan nog best spannend worden.

De situatie is vrij complex, daar privé en zakelijk zich met elkaar vermengen in deze situatie. Daarbij komt dat de onderneming de dochter in staat heeft gesteld om dit paard voor een dergelijk hoog bedrag te kunnen verkopen. Haar onderneming heeft er namelijk voor gezorgd dat zij bepaalde deskundigheid en ervaring kon verwerven en een uitgebreid netwerk in de hippische sector wist op bouwen die zij niet zou hebben verkregen bij een fulltime kantoorbaan in een andere sector. Mede hierdoor heeft zij kennis verworven wat het meest ideale verkoopmoment is van een paard, waar de best betalende klanten zich bevinden en heeft zij het paard kunnen opleiden tot op internationaal niveau, het kunnen managen dat hij na de blessure weer inzetbaar werd en een kapitaalkrachtige koper weten te vinden in het buitenland.  Dit is een vorm van kwalitatieve arbeid. Dochter heeft door haar onderneming een bovengemiddelde deskundigheid op het gebied van paarden en zij heeft bij de verkoop hier ontegenzeggelijk gebruik van gemaakt.

Het staat vast dat vader niet wilde verkopen, maar dat hij op aandringen van dochter met de verkoop akkoord is gegaan. Dochter had daarmee een oogmerk om voordeel te behalen welke toe zou komen aan vader. De deskundigheid van dochter kan onder omstandigheden mogelijk ook worden toegerekend aan vader. Het feit dat vader op dezelfde dag van de verkoop een commissie van 10% overmaakt op de zakelijke bankrekening van dochter onder de vermelding ‘commissie’ en met als doel commissie en het feit dat dochter deze commissie niet wil accepteren, roept ook enkele vraagtekens op.

Ik wacht met spanning af of de advocaat van dochter haar foutloos door dit technische parcours weet te loodsen.

Hoe het ook zij, de specifieke feiten en omstandigheden van een geval kunnen tot op detailniveau een heel belangrijke rol spelen bij het bepalen of een verkoopwinst van een paard en de daarbij behorende commissie belast of onbelast zijn.

Naar onze mening is de stelling omtrent het onbelast laten van de verkoopwinst logisch. Vader heeft bij de aankoop zeker geen voordeel beoogd, het was immers een hobby van zijn dochter. Vader had op dat moment 2 pony's en handelde ook niet in paarden. Door de blessure heeft vader besloten het paard te verkopen. Dat de opbrengst extreem is, is dan "geluk". Dat je hier ook anders tegenaan kunt kijken, is hierboven verwoord.

De commissie zou wellicht belast kunnen worden als winst uit onderneming en / of een schenking. De stelling en onderbouwing hierover van de rechtbank zijn echter zorgvuldig en duidelijk. Beide zijn onbelast !

Vragen over belastingheffing bij paarden?

Heeft u vragen over de aan- / verkoop van een paard of andere hippisch gerelateerde fiscale of juridische vraagstukken, neem dan gerust contact op met onze fiscalist.

Bron paarden en belastingen

Rechtbank Noord Nederland 5 februari 2021 ECLI:NL:RBNNE:2021:396 

Rechtbank Noord Nederland 5 februari 2021 ECLI:NL:RBNNE:2021:397

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 5 juli 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:5840

Vragen over belastingheffing bij paarden?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-06-2023
Artikel gemaakt op 08-04-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 1 Paard en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap