print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorkom rente over belastingaanslag

Essentie artikel rente Belastingdienst
  • De belastingrente voor bedrijven (vennootschapsbelasting) bedraagt 8% en per 1 maart 2023 zelfs 10,5% 
  • Voor andere belastingen (zoals inkomstenbelasting) is de rente vastgesteld op 4%.
  • De rente wordt berekend vanaf 1 juli volgende op het belastingjaar, dus voor 2022 vanaf 1 juli 2023.
  • Belastingrente wordt in rekening gebracht vanaf het einde van de 6-maandsperiode.
  • De rente wordt berekend tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (6 weken na dagtekening).  
  • Is uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over 2022 aan de lage kant? Pas deze dan per direct aan!

Nieuws belastingrente 2023

De belastingrente gaat per 1 maart 2023 omhoog van 8% naar 10,5%. De belastingrente wordt over het belastingjaar 2022 berekend vanaf 1 juli 2023. De voorlopige aanslag voor 2022 kan worden aangepast zodat u niet tegen deze extreme rente aanloopt. De aanpassing moet worden ingediend voor 1 mei 2023. Als uw aangifte Vennootschapsbelasting is ingediend voor 1 juni 2023 wordt ook geen belastingrente berekend. Ook voor oudere jaren kunt u verzoeken om een aanvullende voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting !

Sparen bij de Belastingdienst

"Vroeger" kon u nog geld sparen bij de Belastingdienst, dit tegen een redelijke rente. De Belastingdienst berekende de (enkelvoudige) rente vanaf de eerste dag na het aangiftejaar. Dus over het aangiftejaar 2021 kreeg u rente vergoed vanaf 1 januari 2022. Ook belasting betalen ging pas in vanaf 1 januari 2022. Sinds enkele jaren gaat het anders.

De belastingrente wordt pas gerekend als de aanslag wordt vastgesteld na 1 juli volgende op het belastingjaar, derhalve wordt bij de aangifte vennootschapsbelasting 2021 pas rente vergoed vanaf 1 juli 2022 (en niet meer vanaf 1 januari 2022). De Belastingdienst hoeft dus over 6 maanden geen rente te vergoeden. Als u vóór 1 april 2022 uw aangifte over 2021 zou indienen, krijgt u meestal vóór 1 juli 2022 uw geld terug, dit nu dus zonder enige rentevergoeding.

Als u belasting moet betalen en de Belastingdienst legt u een aanslag op na 1 juli 2022, dan rekent de Belastingdienst de belastingrente tot het moment van de uiterste betaaldatum (en niet meer de dagtekening van de aanslag). Sneller de aanslag betalen heeft dus geen zin, u krijgt dan geen rentekorting.

Voorlopige aanslag te laag

De rente welke wordt vergoed op uw bankrekening is soms negatief. Bij een te lage voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2020 of 2021 kunt u al snel aanlopen tegen een rente van 8%. Voor de inkomstenbelasting is deze rente 4%. Bij een aanslag vennootschapsbelasting van € 50.000 is dit over 6 maanden al € 2.000.

Conclusie belastingrente

Als u belasting moet betalen, is het verstandig om de voorlopige aanslagen op een redelijk niveau in te schatten of de aangifte vóór 1 juli (na het belastingjaar) in te dienen.

Als u meer belasting moet betalen dan er op een voorlopige aanslag is aangegeven, dan is het verstandig om de wijziging vóór 1 mei (na het belastingjaar) aan de Belastingdienst door te geven.

Als u belasting terugkrijgt (of dit verwacht), dan is het verstandig om de aangifte inkomstenbelasting vóór 30 april (na het belastingjaar) in te dienen of een wijzigingsverzoek vóór 1 mei (na het belastingjaar) te versturen. De aangifte vennootschapsbelasting over 2021 moet vóór 31 mei 2022 worden ingediend.

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 18-02-2023
Artikel gemaakt op 01-05-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Voorkom rente over aanslag

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap