print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Forse boete buitenlandse bankrekening

Nog steeds duiken er buitenlandse bankrekeningen in Nederland op. Als de belastingdienst u op het spoor komt zult u over de laatste 12 jaar uw box 1 of box 3 belasting moeten betalen, deze wordt dan verhoogd met rente en een boete. De boete kan zomaar 75% of meer bedragen, hiermee bent u vrijwel uw gehele vermogen in het buitenland kwijt.

Wanneer is het verstandig een fiscaal jurist in te schakelen bij buitenlands vermogen?

In de volgende situaties is het verstandig om een fiscaal jurist in de arm te nemen:

  • Er zijn - niet aangegeven - vermogensbestanddelen, zoals huizen, in het het buitenland
  • Er zijn - niet aangegeven - banktegoeden, aandelen, effecten in het buitenland
  • Er zijn crypto valuta in het buitenland die niet in uw aangifte inkomstenbelasting staan opgenomen.
  • U heeft een brief van de Belastingdienst ontvangen met ‘verzoek om informatie’;
  • U heeft onroerend goed, liquiditeit of aandelen ontvangen door een erfenis;
  • U heeft een brief van een buitenlandse bank ontvangen met vragen naar uw woonplaats, of naar belastingaspecten
  • U beschikt over contanten/inkomsten.

Blunder belastingdienst bij buitenlandse bankrekening

Soms gaat een onderzoek van de Belastingdienst inzake buitenlandse bankrekening niet helemaal goed. In het grootschalige onderzoek "Montenegro" was er een vermoeden dat duizenden belastingplichtigen een bankrekening in Zwitserland hadden, uit het eigen onderzoek bleek dat ruim 600 verdachten slechts contactpersoon waren (lees hier het onderzoek). De Belastingdienst en de FIOD sloegen dus de plank mis, concluderen ze in hun eigen evaluatie.  Er blijkt in de overgrote meerderheid van de gevallen een afdoende verklaring te zijn voor de contacten, reden om te beoordelen of verdere actie nut heeft, constateert een tussenrapportage in 2019. Soms schiet je met een kanon op een mug en zou enig vooronderzoek veel ellende en onrust voorkomen. Aan de andere kant, mensen maken fouten, de belastingdienst is niet anders.

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

Door de automatische gegevensuitwisseling tussen landen (zie onder) staat steeds vaker een buitenlandse bankrekening automatisch in uw aangifte inkomstenbelasting (vooraf ingevulde aangifte). Vorenstaande komt regelmatig voor in onze adviespraktijk. Veelal staat het de bankrekening in het buitenland - zonder saldo - in de aangifte. Verontrustende gesprekken en e-mails over dit onderwerp komen wekelijks voorbij. In sommige gevallen is er niet zoveel aan de hand (bedragen lager dan € 50.000, de vrijstelling in box 3) en/of betreft het een slapende rekening uit het verleden en/of hangt het samen met een erfenis.

Op het moment dat een buitenlandse bankrekening in uw vooraf ingevulde aangifte staat opgenomen zal de belastingdienst hierover ook een vragenformulier gaan sturen. Het is dan van belang dat u bewijs gaat aanleveren en met onderliggende informatie komt. Wij adviseren in dit soort trajecten diverse belastingplichtigen. Een boete kan oplopen tot 300%, dit is goed om te weten. Omdat de belastingdienst op de hoogte is van uw buitenlandse bankrekening kan geen gebruik meer worden gemaakt van de inkeerregeling. De belastingdienst kan echter uw medewerking en het geven van openheid wel "belonen" met een lagere boete, dit is de inspecteur echter niet verplicht. Onze ervaring leert dat de inspecteur - bij een correcte opstelling - vaak coulanter omgaat met uw situatie.

Boete bij bankrekening in Zwitserland

Henk heeft bankrekeningen bij de UBS bank in Zwitserland gedurende een langere periode. Na een huiszoeking door de FIOD worden er bankstukken en jaaroverzichten bij Henk thuis gevonden. Er worden aanslagen met vergrijpboetes opgelegd van 75%, totaal ruim € 132.000. Henk stelt dat hij in Zwitserland al (bron) belasting heeft betaald en dacht dat dit hiermee akkoord zou zijn. De rechtbank en het gerechtshof zijn het niet met Henk eens. De boete wordt wel verminderd met 15% omdat het allemaal wel erg lang heeft geduurd (overschrijding van de redelijk termijn).  Het Hof geeft aan dat Henk opzettelijk een onjuiste aangifte inkomstenbelasting heeft ingediend door aanzienlijke bedragen over te schrijven naar een bankrekening in een land met een bankgeheim (Zwitserland).  De boeten zijn passend en geboden, omdat Henk willens en wetens heeft volhard in zijn beboetbare gedragingen. Er is pas informatie aan de inspecteur verstrekt, nadat de FIOD bij een inval bij hem thuis stukken van de Zwitserse bank had aangetroffen. Gerechtshof Den Haag d.d. 19 juli 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1392

Automatische gegevensuitwisseling tussen landen

Buitenlandse banken en financiele instellingen geven bankrekeningen in het buitenland vrijwel automatisch door aan de Nederlandse belastingdienst. Steeds vaker verschijnt er dan "zomaar" een buitenlandse bankrekening in uw vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting, dit met vaak verstrekkende gevolgen. Vorenstaande geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen (bedrijven). De buitenlandse bank controleert de informatie en stuurt deze dus via computersystemen door aan de Nederlandse belastingdienst.

Ruim 100 landen hebben onderling afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties volgens de Common Reporting Standard (CRS). De CRS is ontwikkeld door de OESO en is door de Europese Commissie overgenomen in een EU-richtlijn, de regeling is in 2016 in Nederland ingegaan. Vanaf 2026 zal een dergelijk systeem ook gaan gelden voor crypto. Banken en financiële instellingen zijn door dit systeem verplicht om de fiscale woonplaats door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. De deelnemende landen kunt u hier vinden.

Advisering over buitenlands vermogen of crypto

Wij hebben veel belastingplichtigen bijgestaan in dit soort trajecten, zowel met buitenlands inkomen, als vermogen als crypto. Zijn er vragen stuur ons dan een e-mail of neem contact op met onderstaande specialisten.

Vragen over inkeerregeling of crypto?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2023
Artikel gemaakt op 15-08-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Forse boete buitenlandse bankrekening

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap