print sitemap zoeken disclaimer contact

ZZP'er en AWBZ zorg

Tot 1 oktober 2012 kon een thuiszorginstelling (als aanbieder of zorgaanbieder) AWBZ thuiszorg leveren in natura. De thuiszorginstelling sluit hiertoe een overeenkomst met het zorgkantoor. Per 1 oktober 2012 zijn de regels aangepast. Een ZZP'er kan nu rechtstreeks een overeenkomst sluiten met het zorgkantoor. Een ZZP'er kan dus vanaf 2013 rechtstreeks werken in de thuiszorg, mits ze natuurlijk een contract sluiten met het zorgkantoor.

Voorwaarden ZZP'er in de zorg

De voorwaarden zijn opgenomen in een voorbeeldcontract (de raamovereenkomst AWBZ ZZP'er - zorgkantoor). Als een dergelijk contract wordt ondertekend en nagekomen, is de ZZP'er een ondernemer en niet in dienstbetrekking bij het zorgkantoor. Of de ZZP'er in het totaal gezien als ondernemer wordt gezien kan van meerdere factoren afhangen.

Het is allemaal niet zo ingewikkeld maar het kost wel tijd, zie onderstaand stappenplan. U moet ook een soort keurmerk regelen, dit kost u wel enige tijd en moeite. Voorlopig is de regeling van toepassing voor de fulltime ondernemer.

Slim ondernemen in de zorg

Er zijn natuurlijk veel meer sectoren waarbinnen deze formule zou werken (denk hierbij aan: kraamzorg, PGB-begeleiding, huisartsen, verpleegkundigen, etc.). De genoemde ondernemers kunnnen nog niet een rechtstreeks contract met de zorginstelling sluiten, hopelijk is dit in de toekomst wel zo.

BTW binnen de zorg

In de zorg zijn vele organisaties en personen werkzaam. Als u binnen de zorg werkzaam bent, kunt u een zogenaamde BIG-registratie aanvragen. Iedereen binnen de (echte) zorg is vrijgesteld voor de omzetbelasting / BTW. Er moet echter wel sprake zijn van een echte zorgverlener en een dienst welke betrekking heeft op de gezondsheidstoestand bij de patiënt.

Als u de administratie zou verzorgen voor een patiënt, is dit een BTW-belaste prestatie, dit geldt ook als een huisarts een cursus zou verzorgen. De uitgevoerde persoon en de dienst is dus van essentieel belang. In sommige gevallen is er sprake van 2 prestaties waarbij de ene prestatie dusdanig onderschikt is, dat de prestatie als één geheel wordt gezien en dan toch nog vrijgesteld is.

Zorgverlener en ZZP'ers binnen de zorginstelling

Veel ZZP'ers zijn werkzaam binnen de zorg. Niet voor alle ZZP'ers geldt een BTW-vrijstelling. Er zijn een aantal groepen:

 1. Verpleegkundige in een zorginstelling (of ziekenhuis) BTW-plichtig.
 2. Paramedische zorgverlener BTW-vrijgesteld.
 3. Zorg binnen een AWBZ-instelling of een WMO-geïndiceerde zorginstelling BTW-vrijgesteld.

ad 1 Verpleegkundige binnen zorginstelling

Als u als verpleegkundige werkzaamheden in een zorginstelling of een ziekenhuis zou verrichten, dan moet u op uw factuur BTW vermelden. Dit komt omdat het ziekenhuis de medische dienst richting de patiënt heeft verricht en niet u, u staat immers onder toezicht van het ziekenhuis. De dienst die de verpleegkundige richting het ziekenhuis verricht wordt gezien als een arbeidsprestatie en niet als een gezondheidsgerelateerde dienst. Vorenstaande geldt zowel voor BIG-geregistreerde als niet BIG-geregistreerde verpleegkundigen. De Belastingdienst is de volgende mening toegedaan:

 • Een ZZP'er binnen de zorg verricht een medische dienst indien de ZZP'er zichzelf ertoe verbindt een bepaalde medische handeling te verrichten waarbij hij of zij niet onder leiding of toezicht staat van een opdrachtgever. Als deze werkzaamheden in een ziekenhuis worden verricht, wordt dit gezien als een situatie welke gelijk is aan een uitzendkracht.

ad 2 Paramedische zorgverlener

Sinds 2013 is de wetgeving voor de BTW aangepast. Niet voor alle paramedische dienstverleners is de BTW-vrijstelling van toepassing. De BTW-vrijstelling is van toepassing als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deze zijn:

 1. Diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
 2. Diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens.
 3. De persoon is in het BIG-register opgenomen.
 4. De persoon verricht de dienst die ook in het BIG-register is opgenomen.
 5. De dienst wordt verricht aan een persoon / patiënt (rechtstreeks contact en persoonlijk verrichten).

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, dan moet u BTW in rekening brengen.

De gevolgen van de wetswijziging zijn nader uitgewerkt in het Besluit van 14 december 2012, nr. BLKB/2012/1868M. In dit besluit is ook een goedkeuring voor het voorlopig blijven hanteren van de BTW-vrijstelling opgenomen voor beroepen waarvan de positie ten opzichte van de Wet BIG nog beoordeeld wordt. Deze goedkeuring geldt – onder voorwaarden – alleen voor:

·     Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP.
·     Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.
·     NVO orthopedagoog-generalist.

Bent u acupuncturist, osteopaat of chiropractor, dan zult u per 1 januari 2013 niet meer zijn vrijgesteld van BTW. Als u verder over dit onderwerp wilt lezen, kunt u dit besluit uit 2012 raadplegen. Het besluit is per 8 maart 2013 in werking getreden.

Belangrijkste wijziging is wel dat de BTW-vrijstelling voor paramedische zorgverleners enkel van toepassing is als het gaat om de gezondheidskundige verzorging van een mens / patiënt door een persoon welke is opgenomen in het BIG-register. Dit is zo als het voornaamste doel van de (para)medische behandeling is de bescherming, inclusief instandhouding en herstel, van de gezondheid. Dit zal dus gelden bij:

 • bescherming gezondheid;
 • instandhouding goede gezondheid;
 • herstel van de gezondheid;
 • preventie;
 • (sommige) cosmetische ingrepen (tenzij enkel gericht op verfraaiing van het uiterlijk).

Bovenstaande BTW-vrijstelling kunt u vinden in artikel 11 lid 1 onderdeel g van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Bron

Folder: inkoophandreiking contracteren ZZP'er in AWBZ 2013

Raamovereenkomst ZZP'er Zorgkantoor in de AWBZ

Voorbeeld bijlage bij overeenkomst ZZP'er in de AWBZ Zorg

Stappenplan ZZP'er in de AWBZ Zorg

Deel deze pagina

Laatste update op 26-04-2018
Artikel gemaakt op 25-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus ZZP'er en AWBZ zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap