print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Nul inkomen voor DGA

Als u tussen de 51 - 55 jaar jong bent en DGA, krijgt u vandaag een advies waar u veel geld mee kunt verdienen. Een 'nul inkomen' in 2006. Als u dit tijdens een verjaardag vertelt, heeft u alle mede-DGA's aan uw lippen.

Let op: de levensloopregeling is per 1 januari 2012 beëindigd. Als u eind 2011 een positief saldo had staan op uw levenslooprekening, is opbouw in 2012 dan nog mogelijk. Vanaf 2013 blijft de regeling nog bestaan, mits u op dat moment ouder bent dan 58 jaar.

Einde levensloopregeling 2012

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, deze gaat echter ook niet door. Als uw saldo lager is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u niet meer bijstorten. U kunt het geld in 2013 opnemen of ineens uitbetalen (gunstige regeling).

Als het saldo meer is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u nog gewoon opbouwen in 2012 en daarna. Over de inleg vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Nieuws levensloopregeling 2012

Op 29 oktober 2012 heeft de Staatssecretaris in een brief aangegeven wat het overgangsrecht voor de levensloopregeling is. Werknemers die op 31 december 2011 een aanspraak ingevolge levensloopregeling hadden met een waarde van € 3.000 of meer, kunnen onder de bestaande voorwaarden blijven doorsparen in de regeling. Sinds 2012 wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De reeds opgebouwde rechten kunnen bij opname van het tegoed verzilverd worden. Lagere aanspraken komen vrij te vallen in 2012.
Omdat de mogelijkheid tot doorstorten van het levenslooptegoed naar vitaliteitssparen niet langer bestaat, komen de aanspraken van minder dan € 3.000 vrij te vallen op 01-01-2013. Bij de belastingheffing over deze vrijgevallen aanspraken worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. De Staatssecretaris heeft echter aangegeven dat hij hiervoor eventueel ook nog een regeling wil treffen.

De essentie

U heeft een bruto salaris van € 50.000 en woont in een huurwoning. U stort in 2006 in totaal € 50.000 in de levensloopregeling, hiermee is uw inkomen € 0. Bij een eigen woning werkt dit ook, maar is het iets meer puzzelen.


De gevolgen

 1. Geen variabele premie voor de zorgverzekeringen.
 2. Recht op zorgtoeslag.
 3. Recht op huurtoeslag.
 4. U leeft (even) van box 3 vermogen (besparing box 3).
 5. Lager inkomen voor bijvoorbeeld de studiefinanciering van uw kinderen (derhalve hogere rechten).
 6. Normale pensioenopbouw.
 7. Als na 2 jaar de levenslooppot vol zit, eventueel overboeken naar pensioenpot.

Overleg dit eens met uw adviseur!

Inleiding

Eerder met pensioen gaan is dadelijk nog gewoon mogelijk. De VUT wordt afgeschaft, maar hiervoor in de plaats komt de levensloopregeling. U kunt maximaal 12% van uw loon sparen tot maximaal 2 keer uw bruto jaarloon (exact 210%). De regering rekent dat u 3 jaar eerder met pensioen kunt of vrij kunt nemen op basis van 70% van uw salaris.

Algemeen

De nieuwe levensloopregeling is voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) een interessante regeling met aardige mogelijkheden. Als DGA mag u geen levensloopregeling in eigen beheer opbouwen en moet u de bedragen aan een bank of verzekeraar betalen, u moet dus wel geld beschikbaar hebben.

Loon en spaarpot

De DGA mag maximaal 12% van zijn loon reserveren voor de levensloopregeling. Op dit moment behoort de auto niet tot het loon voor de loonbelasting (artikel 11a Wet Loonbelasting 1964). Per 2006 wordt de auto tot het loon gerekend. Dit impliceert dat over de bijtelling op de auto van de werkgever ook een levensloopdotatie mag worden toegepast. Of dit daadwerkelijk de bedoeling is? De tijd zal het leren. Het maximum bedraagt 210% van het loon, door beleggingsresultaten of bijgeschreven rente kan het meer worden, dit is toegestaan.

Oudere DGA's (de 50+ regeling)

Voor DGA's (of werknemers) die tussen de 50 en 55 jaar jong zijn (op 1 januari 2005), zijn er nog meer mogelijkheden, zij mogen extra doteren. De beperking blijft wel 210%, maar dit mag ook in enkele jaren worden opgebouwd. Eventueel kan de DGA zijn salaris voor 31 december 2005 verhogen (moet wel zakelijk zijn) en hierna in enkele jaren een groot deel van zijn salaris reserveren. Een salarisverhoging kan het beste via een vergadering van aandeelhouders worden vastgelegd waarbij ook zakelijke redenen worden genoemd voor de verhoging. Gezien de extreme verhoging van de salarissen van beursgenoteerde bedrijven lijkt een salarisverhoging al snel zakelijk. De gebruikelijkloonregeling staat een marge voor zakelijkheid toe van 30%, dit geeft voor de adviseurs enige ruimte. Ook kan een nulinkomenconstructie worden bedacht, zie hierboven. Of dit zinvol is hangt af van de feiten en omstandigheden.

Waarvoor levensloopregeling gebruiken?

De werknemer of DGA kan sparen voor zorgverlof, een paar jaar vrij (sabbatical), ouderschapsverlof, studieverlof of eerder met pensioen gaan. Een werkgever mag het sparen niet blokkeren het opnemen van het verlof echter wel, overleg is dan dus noodzakelijk.

De spaarpot

Het geld moet worden betaald aan een bank of verzekeraar. Dit kan op een spaarrekening, beleggingsrekening of binnen een verzekeringsproduct. Ik heb de voorkeur voor de spaar- of beleggingsrekening en de verzekeraars zullen wel aansturen op een verzekeraar (dit levert meer provisie-inkomen op).

Ik moet hier wel bij aantekenen dat soms een verzekering gunstig kan zijn, mits de verzekeraar dit u ook kan uitleggen en uw gehele privésituatie heeft doorgespit (wat is uw vermogen, waarde woning, bankrekeningen, lopende kapitaal- en levensverzekeringen, etc.).

Voordeel levensloopregeling

De dotatie aan de levensloopregeling werkt een beetje als een pensioendotatie. Dit wil eigenlijk zeggen dat de dotatie aftrekbaar is en de uitkering belast. Over de gespaarde bedragen hoeft u dus geen inkomstenbelasting te betalen, u spaart dus van uw bruto loon. Dit lijkt wel een beetje op de huidige spaarloonregeling. Een groot verschil met pensioenregelingen en spaarloon is dat de bijdragen niet aftrekbaar zijn voor de sociale verzekeringen (zoals WW, WAO, etc.). Het deelnemen aan de spaarloonregeling heeft dus voor werknemers geen invloed op de uitkeringen hieruit, dit is een voordeel. Voor DGA's maakt dit niet uit, ze betalen immers deze premies niet.

Als compensatie krijgt men gedurende de periode dat men geld opneemt een extra heffingskorting van € 180 per jaar. Als men 10 jaar heeft meegedaan en dan geld gaat opnemen, krijgt men dus 10 x € 180 als voordeel. Het is niet de hele wereld, maar dan toch!

Tip

Voor mensen die gebruik maken van de levensloopregeling bij ouderschapsverlof is er een extra voordeel, namelijk € 623 aan ouderschapsheffingskorting.

Een overzicht

Levensloop

Spaarloon

Pensioen

Recht van de werknemer

Ja

Nee

Nee (tenzij CAO)

Extra straf loonheffing

Nee

25%

Nee

Maximum

12% per jaar

€ 613

2% (tenzij CAO)

Box 3 heffing

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor

Verlof / pensioen

Sparen

Pensioen

Premies sociale verzekeringen

Ja

Nee

Nee

Auto in grondslag

Ja

X

Nee

Korting sociale verzekeringen

Ja

Nee

Nee

Extra heffingskorting

Ja

Nee

Nee

Sociale premies op uitkering

Nee

Nee

soms

U moet kiezen, alle regelingen tegelijk mag niet!

Enkele opmerkingen

 1. Levensloopregeling staat niet open voor zelfstandige ondernemers (zoals eenmanszaak of VOF).
 2. Werkgevers moeten met elke werknemer een overeenkomst sluiten (als ze meedoen tenminste).
 3. Werknemers hebben een recht om deel te nemen aan de regeling.
 4. Tussentijdse opnamen uit de spaarpot zijn soms mogelijk.
 5. Het gaat om 210% van het laatstverdiende inkomen dat elk jaar per 1 januari wordt vastgesteld.
 6. Bij verlaging van het salaris hoeft geen verrekening plaats te vinden.
 7. Werkgevers mogen ook een bijdrage leveren aan de levensloopregeling van de werknemer, overleg dit!
 8. Bij overlijden gaat de uitkering aan de erfgenamen, geen noemswaardige problemen.

Conclusie

Er zijn veel mogelijkheden en weinig mensen begrijpen de regelingen en mogelijkheden echt helemaal. Dit zal in het eerstkomende maanden wel veranderen als banken en verzekeraars met reclamespotjes en folders komen.

 • Spaarloon is weinig zinvol voor de DGA.
 • De levensloopregeling is voor mensen met een laag inkomen minder aantrekkelijk omdat er over het gespaarde bedrag sociale premies moet worden betaald. Een pensioenregeling is voor deze mensen beter.
 • Voor de DGA en mensen met een inkomen boven de € 40.000 is een levensloopregeling zinvol.
 • Voor DGA's tussen de 51 en 55 is de levensloopregeling een feest.

Informatie

Wetsvoorstel levensloopregeling.

Memorie van toelichting levensloopregeling.

Nader rapport levensloopregeling.


Nul inkomen voor DGA [news] 2014-11-18 0000-00-00 0000-00-00

Meer weten van levensloop regeling voor dga

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2021
Artikel gemaakt op 17-10-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Levensloop regeling voor DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap