print sitemap zoeken disclaimer contact

Kosten voor behoud brevet aftrekbaar

Op 14 april jl. heeft Rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de aftrekbaarheid van kosten die piloten maken voor het behoud van het vliegbrevet. Voorwaarde is wel dat de piloot in kwestie nog geen baan als piloot heeft gevonden.

De heersende leer was dat kosten voor het behoud van het vliegbrevet niet aftrekbaar zijn als scholingskosten. De opleiding is immers afgerond. Rechtbank Den Haag heeft nu een uitspraak gedaan waarin zij tot de conclusie komt dat deze kosten wel aftrekbaar zijn. In artikel 6.27 wet IB 2001 staat een limitatieve opsomming van uitgaven die als scholingskosten in aanmerking genomen mogen worden.

Het gaat daarbij om uitgaven van lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of promotiekosten en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Uiteraard moet er sprake zijn van het volgen van een opleiding met het oogmerk daar in de toekomst inkomsten mee te verwerven.

De Rechtbank is van mening dat de kosten gemaakt voor de vlieginstructies, de theorieles en de profcheck aftrekbaar zijn omdat ze zijn aan te merken als uitgaven die zijn gedaan voor les- en examengeld. De kosten voor de medische keuring zijn niet aftrekbaar.

Voor de werkloze piloot is dit een gunstige uitspraak. Als er sprake is geweest van deze kosten in de periode dat de piloot nog geen dienstbetrekking heeft gevonden, kunnen die met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) nog opgevoerd worden als scholingskosten. Indien deze kosten gemaakt worden terwijl de piloot al als zodanig werkzaam is, is er sprake van beroepskosten en dan is aftrek helaas niet mogelijk.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-09-2021
Artikel gemaakt op 26-08-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Aftrekposten inkomstenbelasting Kosten voor behoud brevet aftrekbaar voor werkloze piloot

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap