print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Heffingskortingen Jonggehandicapten korting

Jonggehandicaptenkorting 

De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar een uitkering geniet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (een zogenoemde Wajong-uitkering), tenzij voor hem de ouderenkorting geldt.

De korting bedraagt € 678. Als u ouder bent dan 65 jaar, heeft u geen recht op deze korting.

Tip

Als uw Wajong-uitkering gekort wordt (eventueel tot nihil), omdat u een andere uitkering of een ander inkomen uit arbeid heeft, bestaat toch recht op de jonggehandicaptenkorting.

Overzicht

  • 2010: € 691;
  • 2009: € 678;
  • 2008: € 666;
  • 2007: € 656;
  • 2006: € 645.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Heffingskortingen Jonggehandicapten korting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap