print sitemap zoeken disclaimer contact

Vroem, vroem

Bent u voor uw werk veel onderweg, dan zult u ontgetwijfeld vaak in de file staan. Deze afstanden zou u ook met een motor of scooter kunnen afleggen. U bent dan niet alleen minder tijd kwijt, ook financieel kan dit erg gunstig uitpakken. Voor een motor van de zaak geldt namelijk niet de standaard bijtelling zoals bij een auto van de zaak. Hoe (fiscaal) gunstig is het om een motor van de zaak te rijden?

De motor van de zaak kan een aantrekkelijke beloningsvorm zijn. Als u een motor aan uw werknemer ter beschikking stelt die hij uitsluitend zakelijk mag gebruiken, levert dit geen belastingproblemen op. Er is in dat geval sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Woon- / werkverkeer geldt overigens hierbij ook als zakelijk gebruik. Als uw werknemer de motor dus alleen voor het regelmatig woon- / werkverkeer of voor zakelijke doeleinden gebruikt, is er sprake van een onbelaste verstrekking.

Voordeel

Mag uw werknemer de motor ook voor privéritten gebruiken, dan is voor die ritten sprake van loon in natura. De waarde in het economisch verkeer van dit zogeheten ‘voordeel voor het privégebruik’ is belast met loonheffing. De werkgever moet dit voordeel voor het privégebruik aangeven in de aangifte loonbelasting, als loon in natura van de werknemer. Hoe moet dit voordeel van privémotorritjes worden berekend? U kunt dit vaststellen op basis van de totale kosten (inclusief afschrijving) in verhouding van de privékilometers en de totale kilometers. Oftewel: het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs en verminderd met een eventuele eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik.

Door de werknemer een eigen bijdrage voor de privékilometers aan u te laten betalen, wordt zijn loon in natura verlaagd. U moet dan 19% omzetbelasting over de eigen bijdrage afdragen. Maar let op: de waarde kan per saldo niet negatief zijn. Door het betalen van een eigen bijdrage kan het loon in natura dus niet negatief worden.

Kleinschalig

Heeft de werknemer een motor van de zaak, dan mag u als werkgever geen onbelaste vergoeding meer aan hem betalen voor zakelijke kilometers, aangezien er sprake is van vervoer vanwege de werkgever. Maar als een werknemer zijn privémotor gebruikt voor zakelijke ritten en / of woon- / werkverkeer, mag u hem daarvoor onbelast een vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Dit bedrag geldt ook als u al overgestapt bent op de werkkostenregeling.

De omzetbelasting kunt u naar rato van het zakelijke en privégebruik verrekenen. Let er wel op dat voor de omzetbelasting de kilometers voor het woon- / werkverkeer géén zakelijke kilometers zijn. Omdat de motor een bedrijfmiddel is, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Probleem

Stel nu dat u de motor wilt gaan verhuren aan uw werknemer. Dit is een probleem. Als de werknemer de enige huurder is, zult u in principe alle vaste kosten in de huurprijs moeten versleutelen. Van enig voordeel kan dan al snel geen sprake meer zijn. Daarnaast zult u over de huurprijs ook omzetbelasting in rekening moeten brengen.

U hoeft geen uitgebreide rittenadministratie bij te houden

Maakt u wel privékilometers met de motor of scooter, dan moet u deze opgeven in de aangifte loonbelasting. U moet voor het aantonen van de gereden kilometers (zakelijk of privé) een kilometeradministratie bijhouden. Maar gelukkig zijn de eisen hiervoor niet zo streng als bij de auto. U hoeft dus geen uitgebreide rittenadministratie bij te houden.

Bewijzen

Als de fiscus de opgegeven privékilometers niet vertrouwt, ligt de bewijslast bij de Belastingdienst. De inspecteur moet dan bewijzen dat er meer kilometers privé zijn gemaakt. Maar let op: als u geen kilometers in de aangifte loonbelasting aangeeft, hoeft de Belastingdienst alleen te bewijzen dat u de motor voor privédoeleinden hebt gebruikt.

Motor van de zaak onder de werkkostenregeling

Als u gebruik maakt van de werkkostenregeling, dan gelden dezelfde waarderingsmethoden (het aantal privékilometers x de werkelijke kilometerprijs minus eigen bijdrage voor privégebruik) voor het bepalen van de hoogte van het loon in natura.

Navigatie

Het bedrag aan loon in natura mag u als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte van de vergoedingen. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een navigatiesysteem voor de motor. Bij zakelijk gebruik van het navigatiesysteem van minimaal 90% mag u de waarde voor de vergoeding op nihil stellen.Het originele artikel, gepubliceerd in BV Rendement van juli 2011, kunt u hier downloaden.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 22-09-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Rendement Motor van de zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap