print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Eindejaarstips

Eindejaarstips 2018 voor ondernemers

1.     Speel in op lagere tarieven

De tarieven in zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting gaan in 2019 omlaag. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Het is daarom raadzaam kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voor-zieningen en aan vervroegd afschrijven.

2.     Investeer nog dit jaar in energiezuinige bedrijfsmiddelen

Op tal van energiezuinige bedrijfsmiddelen bestaat recht op een extra fiscale aftrek in de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA) op bedrijfsmiddelen die vermeld staan op de energielijst van het RVO. De EIA bedraagt dit jaar 54,5%, maar daalt volgend jaar naar 45%. Het is daarom aantrekkelijk om energiezuinige investeringen nog dit jaar te plegen.

3.     Optimaliseer de investeringsaftrek

Als u in 2018 tussen de € 2.300 en € 314.673 investeert in bedrijfsmiddelen, bestaat onder voorwaar-den recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Investeert u niet meer dan € 2.300? Dan kan overwogen worden om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 314.673 te overschrijden, dan is het raadzaam om een deel van uw investeringen uit te stellen naar 2019.

4.     Vorm een herinvesteringsreserve (HIR) voor een verkocht bedrijfsmiddel

Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt dan kunt u de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een HIR. Voorwaarde is dat u een vervangingsvoornemen heeft en houdt. Bij een investering binnen 3 jaar kan de HIR worden afgeboekt op het nieuwe bedrijfs-middel. Indien niet wordt geïnvesteerd, dan valt de HIR aan het einde van het derde jaar in de winst. Vanwege de verlaging van de tarieven de komende jaren, kan het in veel gevallen voordelig zijn om een HIR te vormen.

5.     Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Is er in 2017 winst behaald maar wordt 2018 met een verlies afgesloten? Dan kunt u de Belasting-dienst na het indienen van de aangifte IB of VPB 2018 verzoeken om een voorlopige verliesverreke-ning. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017.

6.     Lage BTW? Factureer vooruit!

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog, van 6 naar 9%. Het kabinet heeft bekend gemaakt, dat goederen en diensten die in 2018 al worden betaald maar pas in 2019 geleverd, niet te maken krijgen met een naheffing over de verhoging van de BTW. Dit biedt bijvoorbeeld schilders de mogelijkheid nu al diensten in rekening te brengen tegen het lage BTW-tarief en deze pas in 2019 uit te voeren. Van belang bij particulieren is dan wel dat de factuur al in 2018 betaald is.

Meer weten van eindejaarstips 2018 voor ondernemers

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2022
Artikel gemaakt op 04-12-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2018 voor ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap