print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Belastingdienst krijgt informatie onder dwang

De Belastingdienst vraagt u om informatie (artikel 47 AWR) en u weigert elke medewerking. Er komen diverse procedures en er wordt gedreigd met een dwangsom. Wat zijn uw rechten?

Procedure Hoge Raad

Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen. Het betrof een civiele zaak inzake informatieverstrekking van een belastingplichtige aan de Belastingdienst. De Hoge Raad is van mening dat de Belastingdienst een belastingplichtige mag dwingen om informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen. De informatie moet dan wel van belang zijn voor de belastingheffing. De informatie mag niet worden gebruikt voor het opleggen van een boete of een straf resp. strafvervolging.

De procedure inzake buitenlands vermogen 

De heer Jansen (fictieve naam) krijgt een vragenbrief van de Belastingdienst. In de vragenbrief wordt verzocht om informatie betreffende een stichting in Liechtenstein. De heer Jansen geeft aan dat hij zich hier weinig over kan herinneren en dat hij hierover geen informatie heeft. De inspecteur legt - ter behoud van rechten - een aanslag met 100% boete op. De heer Jansen leunt achterover en werkt niet mee. De staat der Nederlanden start een kort geding tegen de heer Jansen en eist afgifte van de informatie onder toekenning van een dwangsom. De Rechtbank en het Gerechtshof stellen de staat in het gelijk. In cassatie komt de belastingplichtige op de "proppen" met het arrest Chambaz (EHRM d.d. 5 april 2012). De Hoge Raad is van mening dat de belastingplichtige wilsafhankelijke informatie moet verstrekken. Doet hij dit niet, dan moet hij een dwangsom betalen. Bij een meningsverschil is het aan de Belastingdienst (de staat) om aannemelijk te maken dat de belastingplichtige daadwerkelijk over de informatie beschikt of kan beschikken.

Toelichting fiscaal jurist

Binnen onze wereld is er uitgekeken naar deze uitspraak. Moet een belastingplichtige onder druk van een dwangsom informatie verstrekken? De Hoge Raad stelt: Ja, mits ... Er wordt wel een voorwaarde aan gekoppeld. Het materiaal dat afhankelijk van de wil zou bestaan mag niet worden gebruikt voor een boete of strafvervolging. De Hoge Raad gaat wel eenvoudig voorbij aan het Chambaz arrest (Nemo Tentur beginsel).

Bron

Hoge Raad d.d. 12 juli 2013.

Meer weten van belastingdienst krijgt informatie via dwang

Deel deze pagina

Laatste update op 27-02-2017
Artikel gemaakt op 12-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Belastingdienst krijgt informatie via dwang

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap