print sitemap zoeken disclaimer contact

Boete belastingdienst verminderen

Als er te laat aangifte wordt gedaan of te laat belasting wordt betaald kan er een verzuimboete worden opgelegd (eerder artikel). De boete is afhankelijk van het soort belastingen.

 • De boete voor prive personen (aangifte inkomstenbelasting, schenkbelasting) bedraagt zo'n € 400 (cijfers 2023 € 385) en
 • Voor bedrijven (aangifte Vennootschapsbelasting) zo'n € 3.000 (cijfers 2023 € 2.757).
 • Meestal wordt bij een eerste verzuim een boete opgelegd van € 68.
 • Voor aangiftebelastingen (zoals loonheffingen en omzetbelasting) is de boete maximaal € 1.377.
 • Bij te laat betalen kan de boete hoger zijn en oplopen tot € 5.514.

De belastingdienst geeft ook een kijkje in de fiscale boete keuken, lees hiertoe dit artikel.

Handreiking fiscaal beleid bij opleggen boetes

Voor de formele kant en het standpunt van de belastingdienst is er informatie beschikbaar over de wijze waarop de belastingdienst fiscale boetes kan opleggen (lees hier de handreiking uit een WOO onderzoek), vertrekpunt in deze discussie is artikel 5:49 AWB en artikel 67 AWR, dit in combinatie met het besluit bestuurlijke boeten (pagraaf 13).

Standpunt kennisgroep belastingdienst

Het beleid van de belastingdienst inzake het instellen van een schuldonderzoek bij een boete is openbaar gemaakt in augustus 2023. Er is verzocht om openbaarmakeing van alle interne stukken waarin vastlegging heeft plaatsgevonden over het beleid met betrekking tot het (zuivere) schuldonderzoek (ad titel 5.2 AWB). In dit stuk vindt u werkinstructies, interne memo's, standpunten, notulen van vergaderingen etc. Het stukken kunt u hier raadplegen.  Een aantal zaken vallen op:

 • Voor de matiging van een boete wordt ook naar het huidige gedrag gekeken
 • Voor verzuimboetes is minder ruimte voor responsief handhaven
 • Vragen stellen over de boete toegestaan maar belastingplichtige kan zich beroepen op zijn zwijgrecht (artikel 5:10a AWB)
 • Hoe moet een onderzoek inzake DGA salaris plaatsvinden
 • Stappenplan inzake opleggen van een boete
 • Hoe werkt het schuldonderzoek
 • Wanneer melding mogelijke fraudezaak

Wat is een verzuimboete?

De Belastingdienst legt verzuimboeten op als een belastingplichtige (prive of via BV) zijn fiscale verplichtingen niet (of niet tijdig) is nagekomen, zonder dat dit aan opzet of grove schuld te wijten is. Basis voor het opleggen van een verzuimboete bij een aangiftebelasting zijn de artikelen 67b en 67c (lees artikel) van de AWR. De uitwerking is opgenomen in de leidraad invordering).

Is een boete van de belastingdienst aftrekbaar?

Een boete is voor prive personen en bedrijven niet aftrekbaar. De kosten die worden gemaakt om een boete te verminderen zijn voor bedrijven wel aftrekbaar.

Wanneer wordt een verzuimboete opgelegd?

Een verzuimboete wegen het niet tijdig doen van aangifte wordt alleen opgelegd als de belastingplichtige niet tijdig de aangifte heeft ingediend en dit ook na het ontvangen van een aanmaning als (binnen 10 dagen) niet oppakt.

Hoe groot is de boete bij te laat betalen van belastingen ?

De boete voor het niet, niet volledig of te laat betalen van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bedraagt 5% van de niet (tijdig) betaalde belastingen met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514 (zie leidraad invordering) .

Kan een verzuimboete worden verminderd?

Een verzuimboete wordt meestal - na overleg met de belastingdienst - verminderd bij bijzondere omstandigheden, hierbij kunt u denken aan:

 • eerste verzuim
 • slechte financiele positie
 • beperkte draagkracht
 • kleine onderneming / weinig winst
 • geringe termijnoverschrijding
 • wanverhouding tussen boete en ernst van het feit (zie besluit uit 2021)

Afwezigheid van alle schuld (AVAS) en verzuimboete

Ontbreekt alle schuld bij een belastingplichtige (voor te laat aangifte doen) dan moet de verzuimboete volledig worden verminderd.

Wat zeggen rechters over een verzuimboete ?

Het mag duidelijk zijn dat er veel jurisprudentie is over een verzuimboete, AVAS, niet tijdige betaling van aanslagen, etc. In dit onderdeel een aantal richtinggevende uitspraken van rechters.

 1. Aanmaning niet ontvangen dus geen boete: Hoge Raad d.d. 15 december 2006 ECLI:NL:HR:2006:AZ4416 of Gerechtshof Arnhem d.d. 24 april 2012 ECLI:NL:GHARN:2012:BW5522. Als de inspecteur kan bewijzen dat alle correspondentie (en ook de aanmaning) naar juiste adres is verzonden, blijft de boete in stand, aldus Gerechthof Den Haag in 2017.
 2. Aanslag niet ontvangen per post: als onduidelijk is welke postvervoerder de aanslag heeft bezorgd kan er geen boete worden opgelegd, aldus de Hoge Raad in 2023. De rechtbank en het gerechtshof dachten hier anders over.
 3. Vermindering boete door ziekte ondernemer en slechte financiele positie bedrijf: Gerechthof Den Haag in 2013.
 4. Belastingadviseur doet te laat aangifte blijft schuld van belastingplichtige (geen AVAS): Gerechtshof Amsterdam in 2012.
 5. Drukke tijd en wisselen accountant of belastingadviseur is geen reden voor matiging boete: Gerechtshof Amsterdam in 2012
 6. Bij indienen aangifte binnen redelijk termijn (na verstrijken termijn aanmaning) en nihilaanslag matiging boete: Gerechtshof Arnhem in 2012.
 7. Verzuimboete kan in geen verhouding staan tot verschuldigde belasting. Een matigingsgrond is wel "boete/ ernst verwijt": Rechtbank Den Haag in 2019
 8. Geen boete als ondernemer alles doet om tijdig aangifte in te dienen, dit volgt uit emails en correspondentie: Gerechtshof Den Haag in 2013.
 9. Stelselmatig te laat aangifte doen en niet onderbouwen van financieel slechte positie laat boete in stand: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden in 2023(Hoge Raad : 81 RO)

Noot fiscaal jurist inzake verzuimboete

Als belastingplichtige moet je altijd op tijd aangifte doen en/of de belastingen hiertoe tijdig betalen. Omdat mensen soms fouten maken kunnen er boetes worden opgelegd. De belastingrijkste gronden om een boete te verminderen is het ontbreken van alle schuld (AVAS) of een wanverhouding tussen de boete en de ernst van het verwijt. Ook kan de financiele situatie een grond zijn om boetes te matigen. Het is verstandig om een fiscaal jurist in te schakelen bij het verminderen van een boete. Zijn er vragen of opmerkingen, stuur gerust een e-mail of neem contact op met één van onderstaande adviseurs. Wij geven vooraf een offerte zodat er geen onduidelijkheid is over de kosten.

Vragen over verzuimboete of procedure tegen de Belastingdienst?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-06-2024
Artikel gemaakt op 10-08-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Boetes Belastingdienst Boete belastingdienst verminderen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap