print sitemap zoeken disclaimer contact

Prinsjesdag 2016

Prinsjesdag 2016 wordt gehouden op de derde dinsdag van september 2016. Koning Willem Alexander maakt voor de derde keer zijn rijtoer door Den Haag en deze wordt afgesloten met de troonrede. De Minister van Financiën heeft zijn Miljoenennota 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden en de belastingplannen voor 2017 bekendgemaakt.

Algemene lijn 2017

Hieronder de voorgestelde wijzigingen voor 2017; bedenk dat dit nog voorstellen zijn die nog aangenomen moeten worden.

Het jaar 2016 stond in het teken van het voorkomen van schijnconstructies, weglekken van belastinggelden en voorkomen van onbedoelde internationale structuren. Er werden dus gaten gedicht en geen echte nieuwe innovatieve regels bedacht, dit is feitelijk al jaren zo.

Directeur-grootaandeelhouder en ondernemers

 • Pensioen in eigen beheer wordt aangepast.
 • Afkoop van pensioen in eigen beheer wordt mogelijk.

Bedrijven

 • Innovatiebox wordt (met name voor grotere bedrijven) aangepast.
 • Rente is minder snel aftrekbaar (artikel 10 en 15ad VPB).
 • De bedrijfsopvolgingsregeling gaat niet meer gelden voor indirecte belangen (minimaal 5%, waarschijnlijk al vanaf 1 juli 2016).
 • Speciale regeling voor werkgevers die werknemers met minumumloon aannemen.
 • Scholingsaftrek komt te vervallen.

ZZP'ers

 • Nieuwe regeling voor pensioenen.
 • ZZP'ers in de bijstand worden aangepakt.

Iedereen

 • Iedereen gaat er iets op vooruit.
 • Regeling voor schenkingen voor de eigen woning wordt waarschijnlijk uitgebreid.
 • Vanaf 2017 betaald verlof voor vaders (max. 5 dagen).
 • De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger wordt.
 • Vanaf 2017 komt er één regeling voor de toeslagen.
 • Belasting op arbeid zal dalen (werken wordt beloond).  

Eigen woning

 • Maximaal 50% van de hypotheekrente is aftrekbaar (dalende lijn in de komende jaren).

Schenkingen en erfenissen

 • De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen wordt verruimd van € 53.000 in 2016 tot € 100.000 in 2017. De voorwaarde dat geschonken moet worden aan een kind komt te vervallen; hierdoor komt ook schenken aan derden voor vrijstelling in aanmerking. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Zorg- en ziektekosten

 • Het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt tot ongeveer € 450 (nu € 400).
 • De nominale zorgpremie wordt geraamd op € 1.225 per jaar (nu € 1.211).

Kinderen

 • OV-jaarkaart blijft zoals deze was.
 • Aanvullende beurs blijft bestaan (bij inkomen ouders lager dan € 46.000).

Auto en belastingen

Hiervan is bekend dat men terug wil (vanaf 2017) naar twee bijtellingspercentages voor privégebruik: 4% voor auto's die geen uitstoot veroorzaken (voor elektrische auto's echter tot maximaal € 50.000 van de aanschafwaarde) en 22% voor alle andere auto's. Voor de zogenaamde stekkerauto's is de fiscale pret dus voorbij vanaf 2017. Normaal gesproken worden bestaande gevallen (auto's die voor 2017 op kenteken staan) nog vijf jaar gedoogd. De BPM wordt langzaam afgebouwd en de motorrijtuigenbelasting gaat omlaag, behalve voor oude diesels, die krijgen 15% verhoging.

Box 3

 • De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt met ingang van 2017 herzien, zodat deze beter aansluit op de werkelijke rendementen. Op basis van de gemiddelde vermogensmix in alle belastingaangiften wordt het rendement periodiek geëvalueerd en - indien nodig - steeds voor een periode van vijf jaar herzien.
 • Het tarief van 30% wordt gehandhaafd ongeacht de vermogenstitel of de omvang van het vermogen.
 • Vanaf 2017 bedraagt de vrijstelling € 25.000 per persoon. Hierdoor blijft de eenvoud behouden, terwijl beter wordt aangesloten bij het behaalde rendement.
 • Voor het rendement op spaargeld wordt aangesloten op een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde: dus voor 2017 geldt de gemiddelde rente over de jaren 2011 tot en met 2015; dit zal naar verwachting uitkomen op 1,63%; dit zal jaarlijks worden vastgesteld.
 • Voor het rendement op beleggingen is het gemiddelde langetermijnrendement voor dit moment berekend op 5,5%; dit zal ook jaarlijks worden herijkt, afhankelijk van de recent gemiddelde in de markt behaalde beleggingsrendementen.

Overige maatregelen

 • In de nabije toekomst zullen gemeenten meer belastingen gaan en mogen heffen.
 • Nieuwe wetgeving voor trustkantoren.
 • BTW-tarief van 6% wordt langzaam uitgekleed.
 • Eerste schijf wordt ruimer, hierdoor voor lage inkomens.
 • Aanvullende regels voor accountantskantoren.
 • Nieuwe regels voor internationale bijstandsverlening en informatieuitwisseling.

Download

Download belastingplan 2016.

Download advies RvS belastingplan 2016.

Download nader rapport belastingplan 2016.

Deel deze pagina

Laatste update op 01-09-2020
Artikel gemaakt op 27-07-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Prinsjesdag 2016

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap