Volg ons op:

Twitter Updates

Model verzoek minnelijke taxatie

Verzoek tot minnelijke taxatie betreffende een zakelijk pand, gericht aan de Belastingdienst Ondernemingen.


Belastingdienst Ondernemingen
Postbus ......
............... te ..............................

Betreft: taxatie ten behoeve van .............................., sofinr. ...............

Geachte ..............................,

Namens .............................. verzoek ik u behulpzaam te zijn bij een minnelijke taxatie van het zakelijke pand aan de .............................. te .............................. Deze taxatie houdt verband met .............................. Ik verzoek u contact op te (laten) nemen met de heer .............................. van Makelaardij .............................. te .............................. (tel. ...............). Graag zou ik deze taxatie op de kortst mogelijke termijn uitgevoerd zien in verband met de voortgang van de herstructurering.

Ik verzoek u de relevante formulieren aan mij te sturen, deze worden per ommegaande verwerkt.

Met vriendelijke groet,

..............................

c.c. - .............................. (cliënt)

c.c. - Makelaardij ..............................

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 18-11-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen