print sitemap zoeken disclaimer contact

Model verzoek minnelijke taxatie

Verzoek tot minnelijke taxatie betreffende een zakelijk pand, gericht aan de Belastingdienst Ondernemingen.


Belastingdienst Ondernemingen
Postbus ......
............... te ..............................

Betreft: taxatie ten behoeve van .............................., sofinr. ...............

Geachte ..............................,

Namens .............................. verzoek ik u behulpzaam te zijn bij een minnelijke taxatie van het zakelijke pand aan de .............................. te .............................. Deze taxatie houdt verband met .............................. Ik verzoek u contact op te (laten) nemen met de heer .............................. van Makelaardij .............................. te .............................. (tel. ...............). Graag zou ik deze taxatie op de kortst mogelijke termijn uitgevoerd zien in verband met de voortgang van de herstructurering.

Ik verzoek u de relevante formulieren aan mij te sturen, deze worden per ommegaande verwerkt.

Met vriendelijke groet,

..............................

c.c. - .............................. (cliënt)

c.c. - Makelaardij ..............................

Deel deze pagina

Laatste update op 18-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Verzoekschriften minnelijke taxatie pand

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap