print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Emigratie, en dan?

Bij ons op kantoor hebben wij de kennis over verschillende landen over adviseurs gesplitst. Gespecialiseerd in emigraties naar Spanje en Portugal is Marijke ten Dam, Sanne van den Elst , Arjan Hof of Dennis Jongbloed. Ook voor emigraties naar Aziatische en overige Europese landen zijn deze personen uw aanspreekpunt.

Ten aanzien van Duitsland kunt u Eric van Nugteren mailen. Nederlanders emigreren steeds vaker en er gaan meer mensen weg dan dat er binnenkomen. Verhuizen met het hele gezin, gepensioneerden die de rust en zon opzoeken of fiscale emigranten. Vaak is er bij emigratie een belastingvoordeel te behalen.

Algemeen

Als u emigreert, is uw nationaliteit – fiscaal gezien – niet veel waard. Een enkel land knoopt voor belastingheffing aan bij de nationaliteit (zoals de VS), maar meestal is uw woonplaats doorslaggevend voor belastingheffing.

Nederlandse bron

Als u in Nederland woont, moet u over uw binnenlands inkomen in Nederland belasting betalen. Als u in een ander land gaat wonen, moet u aldaar belasting betalen. De Nederlandse fiscus wil u echter blijven belasten over zaken met een Nederlandse bron (zoals een vakantiewoning in Nederland). Er kan soms dubbele belastingheffing optreden, in voorkomende gevallen bestaat hiervoor een belastingverdrag. Bij emigratie moet u een emigratieaangifte invullen en veelal krijgt u een conserverende aanslag, dit is een aanslag die niet betaald hoeft te worden, tenzij u zich niet aan bepaalde spelregels houdt.

Belastingverdragen

Nederland heeft met veel landen (ongeveer 80) een belastingverdrag gesloten. In een dergelijk verdrag wordt afgesproken wie over bepaalde inkomsten mag heffen. Opletten! Een belastingverdrag geeft enkel aan wie mag heffen. Of dit land ook daadwerkelijk heft, zal afhangen van nationale wetgeving. Een belastingverdrag schept dus geen belastingplicht. Het is veelal voor fiscaal juristen de kunst om middels de combinatie (verdrag / nationale wetgeving) te bekijken welke inkomsten tussen wal en schip vallen. Belastingverdragen zijn veelal verschillend, edoch vinden hun basis in het OESO modelverdrag.

Voorbeelden

  1. Loon: wordt veelal belast in het werkland. Als u in Duitsland of België een goedkope woning gaat bewonen, blijft uw salaris in Nederland gewoon belast. Het woonland mag over de inkomsten heffen, maar het verdrag zal veelal anders bepalen.
  2. Pensioen: pensioen is veelal belast in het woonland, tenzij het een ambtenarenpensioen betreft. Veelal krijgt u over (toekomstige) pensioenuitkeringen een conserverende aanslag opgelegd, deze is eigenlijk bedoeld om afkoop en manipulatie te voorkomen.
  3. Onroerende zaken: stenen zijn belast in het land waar de stenen liggen. Als u na emigratie een woning in Nederland heeft aangehouden, zijn de inkomsten hieruit in Nederland belast (box 3). Soms wil het woonland ook heffen, edoch dan wordt de Nederlandse belasting hierop in mindering gebracht. Er wordt dan dus bij geheven tot het tarief in uw woonland, het voordeel van de lage heffing in box 3 geniet u dan dus niet.
  4. Beleggen en sparen: inkomen uit beleggen en sparen (dividend, rente, etc.) wordt veelal belast in het woonland. Het bronland zal veelal ook heffen. Nederland zal veelal 15% dividendbelasting inhouden op uitgekeerde dividenden. De Nederlandse heffing kunt u veelal verrekenen in uw woonland.
  5. Soorten belastingen: in het buitenland loopt u soms aan tegen belastingen die wij in Nederland niet kennen. Hierbij moet u denken aan vermogensbelasting, belasting bij verkoop van uw (vakantie)woning, belasting op winst bij verkoop van beleggingen, belastingen op provinciaal en gemeentelijk niveau, belastingen geheven door kerken, etc.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-04-2024
Artikel gemaakt op 30-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap