print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Beperken bijtelling

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Beperking van de bijtelling

De fiscale bijtelling voor de werknemer kan worden beperkt door:

  1. minder dan 500 privékilometers per jaar; 
  2. eigen bijdrage van de werknemer aan de werkgever; 
  3. het voor een gedeelte van het jaar ter beschikking hebben van de auto van de zaak; 
  4. gebruik van de auto van de werkgever door meerdere werknemers.
  5. kiezen voor een milieu bewuste auto, soms 0%, 14% of 20% bijtelling


Ad 1. Minder dan 500 kilometer privé rijden

Indien minder dan 500 privékilometers per jaar worden afgelegd, vindt er geen bijtelling plaats. Een sluitende kilometeradministratie in combinatie met een agenda dient door de berijder te kunnen worden overlegd. U moet een verklaring bij de Belastingdienst aanvragen.

Ad 2. Eigen bijdrage

Een vergoeding van de werknemer aan de werkgever voor het privégebruik van de auto van de zaak kan rechtstreeks in mindering worden gebracht op de bijtelling tot ten hoogste het bedrag van de bijtelling. De eigen bijdrage dient dan wel daadwerkelijk door de werknemer aan de werkgever betaald te worden. Indien de bijdrage via de salarisadministratie wordt verrekend, moet deze wel van het netto-loon worden ingehouden (uitspraak Hof Den Haag, 26 april 1996). Als door de werknemer een bijdrage wordt betaald omdat de werknemer een duurdere auto ter beschikking heeft (of extra accessoires zijn aangeschaft), dient de eigen bijdrage te worden toegerekend aan:

  • zakelijk gebruik;
  • woon- / werkverkeer;
  • privégebruik;
  • het deel dat betrekking heeft op woon- / werkverkeer kan leiden tot de toepassing van het reiskostenforfait. Alleen het deel dat betrekking heeft op het privégebruik kan worden afgetrokken van de bijtelling.

In een arrest van de Hoge Raad d.d. 13 augustus 2010 is uitgemaakt dat een eigen bijdrage voor een dure leaseauto niet in mindering mag worden gebracht op een bijtelling. De Belastingdienst zal waarschijnlijk massaal correcties gaan opleggen in 2010 en 2011.

Indien de werknemer een deel van de aanschafprijs (bijdrage ineens) zou betalen, moet deze bijdrage verdeeld worden over de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Ad 3. Auto gedurende gedeelte van het jaar

De bijtelling moet tijdsevenredig worden toegepast. Indien de werknemer de auto als gevolg van ziekte of vakantie niet ter beschikking heeft, hoeft over deze periode geen bijtelling plaats te vinden. De werkgever en werknemer dienen gezamenlijk schriftelijk vast te leggen over welke periode dat betrekking heeft. De auto en autosleutels moeten daadwerkelijk ingeleverd zijn bij de werkgever.

Ad 4. Meerdere werknemers

Wanneer een auto van de zaak aan meerdere werknemers privé ter beschikking wordt gesteld, zal de fiscus een bijtelling opleggen aan diegene die als berijder is geregistreerd. Om de bijtelling naar rato te verdelen, moet een nauwkeurige kilometerregistratie worden gevoerd.

Ad.5 Milieu bewuste auto

Zie ander artikel op deze site.


Meer weten van beperken bijtelling


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Beperken bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap