Volg ons op:

Twitter Updates

Gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Bij de toepassing van de werkkostenregeling is het gebruikelijkheidscriterium een belangrijk begrip. Hetgeen onder dit criterium te scharen is kan namelijk als eindheffingsloon worden aangemerkt. Dit valt in beginsel in de vrije ruimte en indien de vrije ruimte wordt overschreden, zal het meerdere tegen 80% worden belast.

Op 14 september 2016 heeft de Rechtbank Noord-Holland meerdere arresten gewezen inzake de uitleg van het gebruikelijkheidscriterium. Hierin kwam aan de orde of de aandelen die aan de directie van de vennootschap waren toegekend kwalificeren als regulier loon of als eindheffingsloon.

Belastingplichtige ging uit van einheffingsloon. Hiermee was de inspecteur het niet eens en heeft over verschillende jaren naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd.

Bewijslast ligt bij inspecteur

De belastingplichtige heeft het standpunt ingenomen dat het gaat om eindheffingsloon. De bewijslastverdeling in dit kader is gelegen bij de inspecteur, dat wil zeggen dat de inspecteur moet bewijzen dat het hier gaat om regulier loon. In de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland van 14 september 2016 slaagt de inspecteur er niet in om voldoende bewijs te leveren. Opvallend is dat - wanneer je het arrest leest - het bewijs dat de inspecteur levert zeer summier is.

Belang voor de praktijk

Het gebruikelijkheidscriterium is een belangrijk onderdeel van de ingevoerde werkkostenregeling. Het arrest dat de Rechtbank Noord-Holland heeft gewezen benadrukt dat de bewijslastverdeling bij de inspecteur ligt. Dit wil niet zeggen dat alles als eindheffingsloon aangemerkt dient te worden, maar wel dat de Belastingdienst een stapje extra moet doen om iets als regulier loon te kunnen bestempelen in plaats van eindheffingsloon.

Vragen over de WKR?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregelingAuteur(s) van gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling


mr. R.A.M. Damhuis (Roy).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
r.damhuis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-10-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 27-02-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen