print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale voorziening procedures

Een bedrijf dat betrokken is bij een juridische procedure mag een voorziening vormen voor de schade waartoe het bedrijf naar verwachting wordt veroordeeld. Bij het berekenen van de voorziening mag ook rekening worden gehouden met de interne kosten voor de procedure en de kosten van een advocaat, fiscaal jurist of adviseur.

Als u op de rand durft te lopen, is ook een voorziening toegestaan dat, als de ondernemer mag vermoeden dat er een procedure wordt aangespannen, het bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Update 2020 Corona crisis

In 2020 is de mogelijkheid gekomen om in 2019 een reserve te vormen voor de verliezen die in 2020 worden verwacht n.a.v. de corona crisis. Lees meer in dit artikel

Voorziening wel voldoende onderbouwen

Een gevormde voorziening moet wel voldoende worden onderbouwd. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud, garantie maar ook voor vakantiedagen moet worden voorzien van een specificatie, notulen, offerte, etc. Zie hiertoe ondermeer een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 30 november 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:11109) en procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:BQ0143). Goed koopmansgebruik eist dat een aftrekpost of voorziening met feiten wordt onderbouwd, dit moet de belastingplichtige aannemelijk maken. Er geldt een vrije bewijsleer edoch dit wil niet zeggen dat een korte notitie voldoende is. De Hoge Raad heeft op 2 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1130) deze uitspraak netjes in de prullenbak gegooid (niet ontvankelijk), echter zonder gronden (de belastingplichtige heeft te laat de griffierechten voldaan).  De voorzieningen in deze procedure uit 2021 gingen niet goed omdat:

  • Vordering vanuit de BV op de zoon van de DGA wordt zonder gronden afgewaardeerd (afwaardering vordering)
  • Garantievoorziening in verband met afgekeurde producten is niet akkoord omdat niet duidelijk is hoe deze is opgebouwd en tevens is onduidelijk dat de voorziening ziet op producten die op balansdatum reeds waren geleverd.
  • De voorziening inzake bedrijfsbeëindiging  wordt ook niet aannemelijk gemaakt omdat stukken en berekeningen ontbreken. Ook is de onderneming enkele jaren later nog gewoon actief.

Rechtspraak fiscale voorziening

Een belastingplichtige heeft een meningsverschil met de Belastingdienst over een naheffingsaanslag loonheffingen. De aanslag wordt na het belastingjaar opgelegd. Het Gerechtshof en de Hoge Raad zijn het met de belastingplichtige eens, er mag een voorziening worden gevormd. Volgens het Gerechtshof in 's Hertogenbosch is aftrek toegestaan, redenen:

  • goed koopmansgebruik staat dit toe;
  • ondernemer mag op grond van voorzichtigheidsbeginsel kosten nemen;
  • kans op naheffing was redelijk (realiteitsbeginsel);
  • bij vormen voorziening wel rekening houden met de kans (waardering voorziening).

Voorziening advieskosten en superheffing mest

In een procedure bij de Rechtbank (22 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2796) wil een ondernemer een voorzieing vormen voor superheffing en advieskosten. Deels wordt de ondernemer in het gelijk gesteld, dit omdat de oorspron van een groot deel van de kosten is gelegen in het jaar waarin de voorziening wordt gevormd.

Bron overige voorzieningen

Hoge Raad 21 juni 2013 nr. 12/04893.

Hoge Raad d.d. 2 september 2022 ECLI:NL:HR:2022:1130

Deel deze pagina

Laatste update op 16-09-2022
Artikel gemaakt op 28-06-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscale voorzieningen Fiscale voorziening procedures

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap