print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW-constructie binnen zorg en onderwijs

Onderwijs- en zorginstellingen kunnen BTW niet verrekenen. Op algemene diensten (zoals schoonmaak) wordt vaak een extern bedrijf ingehuurd, deze bedrijven moeten BTW over deze diensten in rekening brengen. Steeds vaker worden deze diensten intern ingevuld (met eigen B.V.) waarbij het schoonmaakbedrijf (externe bedrijf) een fee in rekening brengt voor ondersteuning. Meestal is de fee redelijk gelijk aan de marge welke het schoonmaakbedrijf anders ook zou maken. Via deze route wordt de BTW "verdiend". Zowel het schoonmaakbedrijf als de onderwijsinstelling worden financieel beter van een dergelijke structuur. Daarnaast loopt het schoonmaakbedrijf minder (personeels-)risico.

Fiscale advisering van zorg- en onderwijsinstellingen

Wij adviseren regelmatig instellingen bij dergelijke structuren en hebben voldoende ervaring om dit zorgvuldig te begeleiden. De Belastingdienst is de laatste tijd steeds minder enthousiast en werkt ook steeds minder mee aan dergelijke BTW-structuren. Omdat de economische realiteit de doorslag zal geven is een goede opzet van de structuur van cruciaal belang. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Procedure over BTW bij interne diensten

Een onderwijsinstelling werkt met een extern schoonmaakbedrijf. Dit schoonmaakbedrijf brengt BTW in rekening over haar diensten. De school richt een eigen B.V. op en hierin worden de schoonmakers ondergebracht. Het schoonmaakbedrijf houdt toezicht op de mensen en brengt hiervoor een fee in rekening (met BTW). De onderwijsinstelling vraagt een fiscale eenheid voor de BTW aan tussen de onderwijsinstelling en de B.V. De inspecteur stelt dat er geen fiscale eenheid voor de BTW kan zijn omdat door het externe toezicht geen sprake is van een eenheid. De zeggenschap binnen de B.V. ligt bij het externe schoonmaakbedrijf, aldus de inspecteur. Daarnaast is het een juridisch / fiscaal hulsje om BTW te besparen, aldus de inspecteur.

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zijn het niet met de inspecteur eens. Er is sprake van een financiële, economische en organisatorische verwevenheid tussen de onderwijsinstelling en de B.V. Dit zijn de voorwaarden voor een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De bemoeienis van het schoonmaakbedrijf is beperkt. Van misbruik of fraus legis is ook geen sprake. Het betreft hier een eenvoudig fiscaal advies om externe prestaties om te vormen tot interne prestaties, daar is niks op tegen, aldus de rechter.

Bron interne diensten

Gerechtshof Den Haag d.d. 23 juni 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2416).

Rechtbank Den Haag d.d. 16 augustus 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:11537).

Meer weten van btw constructie zorg en onderwijs

Deel deze pagina

Laatste update op 07-09-2017
Artikel gemaakt op 07-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW constructie zorg en onderwijs

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap