print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscaal voordeel B.V.

In 2020 is het tariefsverschil in de eerste schijf 8,5%, dit kan een voordeel voor rechtspersonen opleveren van maximaal € 17.000 netto. Het tarief tot € 200.000 winst bedraagt 16,5% en over de winst boven € 200.000 is het tarief 25%. Voor het eerst sinds jaren is dit verschil zo groot. Doe er uw voordeel mee.

Als uw winst hoger is dan € 200.000 per jaar, kan dit artikel voordelig voor u zijn !

Opheffen fiscale eenheid Vennootschapsbelasting

Veel B.V.-structuren zijn opgezet met een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting. Onderstaand de voordelen en nadelen. Doordat het tariefsverschil (tariefopstap) in 2020 erg groot is geworden, is de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting minder voordelig. Als u de fiscale eenheid wilt opheffen, moet u zich door uw fiscaal jurist / belastingadviseur laten adviseren.

Voordelen fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting

 • Eenvoud (één aangifte Vennootschapsbelasting);
 • Minder problemen met intercompany transacties;
 • Verrekenen winsten en verliezen;
 • Schuiven met vermogen;
 • Investeringsaftrek bij verhuur binnen concern, etc.

Sinds 2020 is de fiscale eenheid fiscaal soms minder voordelig. Als een B.V. meer dan 95% van de aandelen en zeggenschap bezit in een andere B.V., kan een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting worden gevormd. Voor de Belastingdienst is dan fiscaal sprake van één B.V. Belastingheffing zal dan plaatsvinden door beide jaarrekeningen / resultaten van de B.V.'s samen te voegen.

Nadelen van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting

 • Bij verbreken van de fiscale eenheid moet er wellicht alsnog belasting worden betaald (bijvoorbeeld als er geschoven is met activa of activiteiten) of investeringsaftrek worden terugbetaald.
 • Beide B.V.'s zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting.
 • Consolidatie van de jaarrekeningen kan complex zijn.
 • Minder investeringsaftrek.
 • Hogere vennootschapsbelasting (bij winst totaal boven € 200.000).

Verbreken fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting

 1. Maak eerst een rekensom om uw voordeel te berekenen, het voordeel per B.V. kan oplopen tot € 17.000.
 2. Laat u zich daarna zorgvuldig adviseren om te kijken of er fiscale naheffingen volgen bij het verbreken bij de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting.
 3. Bekijk of er geschoven is met activiteiten of activa binnen de B.V.'s van de fiscale eenheid (afgelopen 6 jaar), de zogenaamde besmette handelingen als genoemd in artikel 15ai Wet op de Vennootschapsbelasting.  
 4. Kijk er investeringsaftrek is geclaimd voor intern gebruikte (verhuur) activa.
 5. Bij het verbreken van de fiscale eenheid tijdens het jaar moeten er (in het jaar) 2 jaarrekeningen worden opgesteld. Meestal valt dit qua kosten wel mee (mits u uw administratie op orde heeft).

Voordeel verbreken fiscale eenheid in het boekjaar

Voordeel van het verbreken van de fiscale eenheid in een jaar is dat beide B.V.'s gebruik kunnen maken van het lage tarief. Stel dat u in een jaar € 400.000 winst maakt. Als de fiscale eenheid dan wordt verbroken per 1 juli 2020, dan heeft de moeder over de eerste helft van 2020 een fiscale winst van € 200.000. Over de tweede helft van 2020 wordt de winst dan toebedeeld aan de dochteronderneming, deze bedraagt - in het voorbeeld - ook € 200.000. Een dergelijke opzet lijkt ons niet in strijd met het doel en strekking van de wetgeving (geen fraus legis).

Nadeel is dat er twee jaarrekeningen en twee aangiften vennootschapsbelasting (per B.V.) moeten worden gemaakt, dit brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten zullen echter vaak opwegen tegen de voordelen.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 27-02-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Fiscaal voordeel BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap