Volg ons op:

Actueel

Twitter Updates

Definitieve rapport Commissie Van Dijkhuizen

Commissie Van Dijkhuizen, ingesteld om onderzoek te doen en voorstellen te formuleren voor belastinghervormingen, heeft op 17 juni 2013  haar eindrapport aangeboden aan de Staatssecretaris van Financiën. De teneur van het rapport is dat werken fiscaal aantrekkelijker moet worden, terwijl consumptie zwaarder wordt belast door een BTW-verhoging. Het Centraal Planbureau berekende eerder dat de voorstellen van de Commissie op termijn 140.000 banen kunnen opleveren. Ook het aspect van fraudebestijding is, bijvoorbeeld door de sterke afname van het aantal toeslagen, een belangrijk aspect in dit rapport. 

De voorstellen zijn:

Overige conclusies:

Meer weten?

Het gehele rapport van de commissie kunt u hier lezen.

Artikel datum : 18-06-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 20-06-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen