Volg ons op:

U bevindt zich hier : Kantoor Werkzaamheden Fiscale procedures Immateriele schadevergoeding fiscale procedures


Twitter Updates

Immateriële schadevergoeding bij fiscale procedures

Als u onredelijk lang moet wachten op een uitspraak van de Belastingdienst / Inspecteur of de belastingrechter, kunt u aanspraak maken op een vergoeding (materiële of immateriële schade). Dit recht vloeit niet direct voort uit de wet maar uit de Algemene Beginselen van Rechtszekerheid (aritkel 8:73 en 8:88 Algemene Wet Bestuursrecht).

Immateriële schadevergoeding en Belastingdienst

Belastinggeschillen moeten binnen een redelijke termijn worden beslist. Dit rechtsbeginsel ligt opgesloten in de AWB en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Als een procedure te lang duurt, dan kan dit spanning en frustratie opleveren bij een belastingplichtige. Dit kan immateriële en materiële schade doen veroorzaken. In een arrest uit 2005 zijn de uitgangspunten te herleiden. Uitgangspunten zijn:

  1. Termijn begint te lopen als het bezwaarschrift is ingediend;
  2. Een zaak die bij de Rechtbank wordt behandeld kent een termijn van 2 jaar (is inclusief bezwaar);
  3. Een zaak in Hoger Beroep krijgt nogmaals 2 jaar (na instellen hoger beroep);
  4. Bij bijzondere omstandigheden is soms een langere termijn toegestaan (bijvoorbeeld complexe zaak, horen getuigen, traagheid bij adviseur / belastingplichtige, etc.);
  5. Wordt de termijn overschreden, dan is de vergoeding € 500 per 6 maanden.

De Hoge Raad heeft in 2016 een duidelijke uitspraak in cassatie gedaan. Aan een ondernemer is ruim € 6.000 aan immateriële schadevergoeding betaald. Deze zaak begon in 2003 en eindigde ruim 10 jaar later.

Bron Immateriële schadevergoeding

Hoge Raad d.d. 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:252).

Vragen over fiscale procedures?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van immateriele schadevergoeding fiscale proceduresAuteur(s) van immateriele schadevergoeding fiscale procedures


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-04-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 03-04-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen