print sitemap zoeken disclaimer contact

Informatie verstrekken over crypto

Wij adviseren tientallen belastingplichtigen met bitcoins (of beter cryptomunten). De informatieverstrekking uit het verleden is vaak een probleem, omdat er veelal in verschillen soorten en maten wordt belegd en ook nog op verschillende platformen. De wet is gelukkig duidelijk: "u bent op grond van artikel 47 Algemene Wet inzake Rijksbelasting verplicht alle informatie inzake uw belastingheffing te verstrekken." Gelukkig zijn er meer spelregels, in dit artikel een uiteenzetting.

Uw best doen om crypto-informatie te verstrekken

De Belastingdienst mag bij u alle (voor de belastingheffing) relevante informatie opvragen. Als u hieraan niet voldoet, dan kan de inspecteur een zogenaamde informatiebeschikking aan u sturen. In deze brief staan allerlei vragen welke u - met onderliggende bescheiden - moet beantwoorden. Maar stel nu dat u niet meer over de crypto-informatie kunt beschikken omdat het platform failliet is en / of u de wachtwoorden (master key) kwijt bent. U kunt dan niet gewoon stellen: "lukt me niet, sorry ..."

Volgens de Hoge Raad moet een belastingplichtige zijn uiterste best doen (inspanning verrichten die redelijkerwijs van hem kan worden verlangd), om de informatie te verkrijgen, zie hiertoe ondermeer Hoge Raad 24 april 2015. U moet dus het platform (of de curator) benaderen om de informatie te verkrijgen. Neem deze inspanningsverplichting dus niet te lichtzinnig op, doe uw uiterste best.

Het is uw schuld dat u de crypto-informatie niet meer kunt bekijken

Als de informatie niet meer beschikbaar is, is de vervolgvraag of dit uw schuld is of niet. In een arrest van de Hoge Raad uit 2017 kwam een dergelijke situatie aan de orde. Dit is een grensvlak, kan het u worden toegerekend dat de master key of het wachtwoord zoek is geraakt? Dit behoeft specialistische fiscale kennis en een goede en zorgvuldige weergave van de feiten.

Inspanningsverplichting om informatie over crypyo te verkrijgen

Hoeveel inspanning mag er van een belastingplichtige worden verwacht? U kunt uw platform benaderen, maar bijvoorbeeld ook proberen via overige documentatie (zoals overboekingen of aantekeningen) de informatie boven tafel te krijgen of te reconstrueren. Uit redelijk vaste jurisprudentie volgt dat het moet gaan om "redelijkerwijs te verwachten en verrichte inspanningen". Een simpel mailtje aan het platform is veelal niet voldoende, zo volgt ondermeer uit deze uitspraak. Het is ook de vraag wat u op enig moment nog meer kunt doen, u moet dus aantonen / aannemelijk maken dat u alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van u kan worden verwacht en tevens dat extra inspanningen niet een beter resultaat hadden opgeleverd (zie deze uitspraak). De volgende informatie is bij onbekende crypto derhalve (tenminste) van belang

  • Mailverkeer en correspondentie met het platform;
  • Faxberichten;
  • Telefoonnotities;
  • Eigen notities en excel-overzichten;
  • App's / foto's etc.

Of u ook de curator of het platform via een rechter moet dwingen om de informatie te verstrekken lijkt niet nodig (uitspraak), u zou voor het gevoel wel hiermee kunnen dreigen (eventueel van uw advocaat). Een dergelijke brief kan u helpen in uw gesprekken met de Belastingdienst.

Noot inzake informatievoorziening inzake cryptovaluta

Het vertrekpunt bij fiscale discussies met de Belastingdienst (of inspecteur) begint in de wet, in dit kader artikel 47 AWR. Gelukkig zijn er ook nog begrenzingen vastgelegd in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Jongbloed Fiscaal Juristen adviseert vele cryptobeleggers inzake het doen van aangifte, melden van crypto, beantwoorden van vragenbrieven en / of een mogelijke discussie omtrent box 3 of box 1 beleggen. Tevens nemen wij de gehele afhandeling met de Belastingdienst van u over en treden wij soms in vooroverleg met de Belastingdienst inzake de fiscale behandeling van crypto, zo heeft u zekerheid omtrent de fiscale merites. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met één van onderstaande specialisten

Bron verstrekken informatie inzake bitcoin

Hoge Raad d.d. 24 april 2015 ECLI:NL:HR:2015:1137

Hoge Raad d.d. 10 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:130

Deel deze pagina

Laatste update op 17-01-2022
Artikel gemaakt op 13-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bitcoin en crypto Informatie verschaffen crypto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap