print sitemap zoeken disclaimer contact

Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Vanaf 1 januari 2024 is vastgesteld om de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aan te passen en in de wet op te nemen. Door deze aanpassing komen co-ouders allebei in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) als zij de zorg voor een kind tijdens een kalenderjaar gelijk hebben verdeeld. De IACK bedraagt maximaal € 2.950, dit kan dus een substantieel voordeel opleveren.

Standpunt belastingdienst en rechters over inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het standpunt van de belastingdienst was gedurende lange tijd dat slecht één ouder recht heeft op de IACK, de Hoge Raad heeft in 2020 (Hoge Raad 13 maart 2020 ECLI:NL:HR:2020:415) al aangegeven dat beide ouders hier recht op kunnen hebben. Dat het van de feiten afhankelijk is volgt uit een latere uitspraak van de Hoge Raad (Hoge Raad 29 januari 2021 ECLI:NL:HR:2021:142). Uiteindelijk kwam de Hoge Raad in 2022 met een heldere toelichting (Hoge Raad d.d. 30 september 2022 ECLI:NL:HR:2022:1345), hierna is ook de wet (eindelijk) aangepast.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor een kind combineren.

U komt in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2024, mits u aan alle vereisten voldoet:

  • U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2011;
  • Uw kind woont tenminste 6 maanden bij u en staat daar ingeschreven (of u bent co-ouder, dan gelden bijzondere voorwaarden);
  • Uw hebt in 2024 arbeidsinkomen van meer dan € 6.073;
  • U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner.

Aanpassing IACK 2024; dagenregeling

Bent u gescheiden ouder, dan kunt u en uw ex-partner allebei in aanmerking komen voor de IACK als jullie de zorg voor uw kind (of kinderen) gedurende het kalenderjaar gelijk hebben verdeeld. Vanaf 1 januari 2024 houdt dit in uw kind minstens 156 dagen van het kalenderjaar (3 dagen per week) in elk van uw huishoudens verblijft.

Door de wijziging van de regels voor co-ouderschap, wordt een eerder uitspraak van de Hoge Raad van 30 september 2022 gecorrigeerd. Dit eerdere besluit van de Hoge Raad (HR) maakte het mogelijk dat een belastingplichtige in een co-ouderschapssituatie in aanmerking kwam voor de IACK, zelfs als deze persoon slechts gedurende 78 dagen per kalenderjaar voor een kind zorgde. Verder oordeelde de Hoge Raad dat het tegelijkertijd behoren tot beide huishoudens van een kind beoordeeld moest worden binnen een periode van zes maanden en niet binnen een kalenderjaar.

Wanneer bent u co-ouder?

Bij Co ouderschap dragen beide ouders zowel praktisch als financieel bij aan de dagelijkse verzorging van de kinderen (of het kind). De kinderen zijn bijvoorbeeld 3 dagen bij vader en 4 dagen bij moeder, en de week erna andersom. Bij co ouderschap hebben beide ouders recht op 50% van de kinderbijslag, deze kan eventueel gesplitst worden uitbetaald door het UWV. Co ouderschap is geen papieren tijger, het moet met feiten kunnen worden onderbouwd.

U wordt beschouwd als co-ouder wanneer u met uw voormalige partner bent overeengekomen om de dagelijkse zorg en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk te verdelen. U kunt deze overeenkomst vooraf vastleggen in een co-ouderschapsplan of een echtscheidingsconvenant.


De hoogte van de IACK

U krijgt de combinatiekorting als u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de IACK is afhankelijk van de hoogte van uw arbeidsinkomen en of in 2024 wel of niet de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting: in 2024 nog niet de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

tot € 6.074

Geen

vanaf € 6.074 tot € 31.838

11,45% x (arbeidsinkomen -/- € 6.073)

vanaf € 31.838

€ 2.950

Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting: in 2024 het hele jaar de AOW-leeftijd

Arbeidsinkomen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

tot € 6.074

Geen

vanaf € 6.074 tot € 31.838

5,90% x (arbeidsinkomen -/- € 6.073)

vanaf € 31.838

€ 1.522

Toekomst; afbouw IACK

Het Belastingplan 2023 stelde oorspronkelijk voor om de IACK vanaf 2025 af te schaffen. Deze fase-uitvoering is nu herzien in het Belastingplan 2024, zodat deze beter aansluit bij de aanpassingen van het kinderopvangstelsel. Vanaf 2027 zal het bedrag van de IACK over een periode van negen jaar voor alle gerechtigden worden verminderd tot nul. Hierdoor zal de IACK tegen 2035 volledig worden afgebouwd.

Noot fiscaal jurist inzake fiscaliteit en echtscheidingen

In onze praktijk zien we steeds vaker een prettige samenwerking tussen familierecht-advocaten en fiscaal juristen. Deze aanpassing in 2024  maakt ook nog een beetje duidelijk dat fiscaliteit (en het convenant en de feiten) soms belangrijke gevolgen kunnen hebben. Met name voor de bepaling van de partneralimentatie. Zijn er vragen? Neem gerust contact op met onderstaande fiscalisten.

Bron fiscale verandering Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Hoge Raad d.d. 30 september 2022 ECLI:NL:HR:2022:1345

Belastingplan 2024

Vragen over fiscale gevolgen bij echtscheiding?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-02-2024
Artikel gemaakt op 22-02-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Kinderen en scheiding Co Ouderschap en combinatiekorting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap