print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscaal voordelig investeren


Er zijn veel regelingen die ervoor moeten zorgen dat ondernemers op een fiscaalvriendelijke wijze investeren binnen hun bedrijf. In dit artikel worden de meest voorkomende regelingen doorgenomen.

Fiscale investeringsfaciliteiten voor ondernemers

  1. In 2013 investeren (juli - december) is slim, u kunt sneller afschrijven door de regeling willekeurige afschrijving. De regeling komt per 1 januari 2014 te vervallen.
  2. Investeringsaftrek: u krijgt een extra aftrekpost (ongeveer 25%) voor investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen (de meeste). De investering moet minimaal € 450 (exclusief BTW) zijn en op jaarbasis tenminste € 2.300 (in totaal met alle investeringen). Onder dit artikel treft u exacte informatie aan.
  3. Energie-investeringsaftrek (EIA): investeer in energiezuinige producten die staan opgenomen op de energielijst. Deze lijst kunt u vinden op de site van www.agentschap.nl. De lijst kent verschillende categorieën (transport, bedrijfsgebouwen, duurzame energie, energieadvies, etc.). De energie-investeringsaftrek bedraagt ongeveer 40% van de investering (tenminste € 2.300).
  4. Milieu-investeringsaftrek (MIA): investeert u als onderneming in het milieu, dan geldt eenzelfde regeling als onder ad 3. U heeft dan recht op een extra aftrek van maximaal zo'n 35%. De investeringen kunt u vinden op de milieulijst op www.agentschap.nl.
  5. Investeringen in S&O: investeert u in S&O-werkzaamheden, dan kunt u de hiervoor gebruikte bedrijfsmiddelen veel sneller afschrijven. In het jaar van aankoop kan veelal ruim 50% worden afgeschreven via de RDA (Research & Development Aftrek).
  6. Immateriële vaste activa: heeft u als ondernemer uitgaven gedaan inzake immateriële vaste activa in uw eigen bedrijf, dan mag u soms de voortbrengingskosten direct ten laste van de winst brengen. Zo kunt u bijvoorbeeld de loonkosten voor het herzien van uw software direct ten laste van uw resultaat brengen.
  7. Vamil: als u investeert in MIA-investeringen (ad 4), dan mag u deze investeringen ook nog eens sneller afschrijven. De regeling wordt per 2014 minder gunstig of zelfs (deels) afgeschaft.
  8. Innovatiebox: investeert u in S&O, dan krijgt u naast de mogelijkheid om de investeringen sneller af te schrijven (zie ad 5) ook nog de mogelijkheid om over de hiermee samenhangende winst minder belasting te betalen. Deze regeling geldt enkel voor de vennootschapsbelasting (innovatiebox 5% VPB). Doet u dit als IB-ondernemer, dan krijgt u een hogere ondernemersaftrek.
  9. Loonkosten verlagen: werknemers die werken aan S&O-werkzaamheden hoeven minder loonheffing te betalen. Deze regeling geldt naast de onder ad 5 en 8 genoemde regeling. Een WBSO-verklaring (via agentschap.nl) is hiervoor een vereiste.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-02-2017
Artikel gemaakt op 03-12-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscaal slim investeren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap