print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Geen bijtelling geen aftrek eigen bijdrage

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Geen bijtelling, dan ook geen aftrek eigen bijdrage

De heer Jansen gebruikt zijn auto van de zaak niet voor privéritten. Omdat de heer Jansen een duurdere auto gebruikt dan past bij zijn functie, moet hij ruim € 5.000 eigen bijdrage betalen. Dit bedrag brengt de heer Jansen in aftrek in zijn aangifte Inkomstenbelasting 2009. De inspecteur is het hier niet mee eens, partijen gaan naar de rechter.

De Rechtbank Gelderland oordeelt op 12 september 2013 over deze casus. De Rechtbank is het met de inspecteur eens, geen aftrek van de eigen bijdrage. Vervolgens gaat de heer Jansen in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, dit Gerechtshof doet op 20 mei 2014 uitspraak. Ook het Gerechtshof stelt de heer Jansen in het ongelijk. De eigen bijdrage is niet aftrekbaar. Het Gerechtshof overweegt het volgende:

  • De eigen bijdrage is alleen aftrekbaar als deze ziet op het gebruik van de auto (artikel 13bis lid 9 Wet Loonheffing en 3.81 Wet op de Inkomstenbelasting).
  • Een beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt afgewezen.

Noot fiscaal jurist over eigen bijdrage

Als een werknemer een eigen bijdrage betaalt aan zijn werkgever voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan mag hij deze eigen bijdrage (onder voorwaarden) in mindering brengen op zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De wet staat een dergelijke aftrek niet toe als er geen sprake is van een bijtelling.

Bron eigen bijdrage aftrekbaar

Gerechtshof Arnhem d.d. 20 mei 2014.


Meer weten van geen bijtelling geen aftrek eigen bijdrage


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Geen bijtelling geen aftrek eigen bijdrage

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap