print sitemap zoeken disclaimer contact

Depositogarantiestelsel en onderneming: is uw geld veilig?

Griekenland lijkt op een faillissement af te stevenen. Een nare zaak voor de Grieken zelf uiteraard, maar wat zijn de consequenties voor de rest van Europa? Wij krijgen regelmatig vragen van ongeruste ondernemers, die zich terecht bekommeren om hun gespaarde vermogen, zowel privé als zakelijk. Geldt het depositogarantiestelsel ook voor deze ondernemers? 

Het depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito’s tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent een rekeninghouder die aanspraak kan maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel.
 • Uw bank neemt deel aan het depositogarantiestelsel.
 • Het product valt onder het depositogarantiestelsel.


Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank. 

De MKB-onderneming

De meeste MKB-bedrijven zijn kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen kunnen ook een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Ondernemingen (dus ook rechtspersonen) moeten voor het depositogarantiestelsel voldoen aan onderstaande criteria om te worden aangemerkt als klein.

Op twee opeenvolgende balansdagen moet worden voldaan aan twee van onderstaande voorwaarden:

 • Minder dan 50 werknemers in dienst.
 • Minder dan € 8,8 miljoen omzet.
 • Minder dan € 4,4 miljoen aan balanstotaal.
Bij rechtspersonen wordt het privé- en het zakelijk spaartegoed gescheiden gehouden. Dit betekent dat u als eigenaar zelf bij een bank kunt sparen en daarnaast een zakelijke spaarrekening bij deze bank kunt aanhouden. Voor beide rekeningen kan dan een beroep op de garantie tot € 100.000 worden gedaan. Dit geldt niet voor de eenmanszaak, omdat de rekeninghouder bij een eenmanszaak altijd een natuurlijke persoon is. 

Wat te doen?

Wellicht is dit een goed moment om er eens over na te denken wat u met uw geld moet doen. U kunt denken aan:
 • Geld spreiden over meerdere banken.
 • Lenen aan privé (en daar op de bank zetten).
 • Aflossen van uw hypotheek.
 • Beleggen.
 • Schenken aan uw kinderen (ook een vorm van scheiden van uw vermogen).

Vragen over uw vermogen?

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor overleg.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2017
Artikel gemaakt op 29-06-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Griekenland, MKB en depositogarantiestelsel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap