print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Arbeidsrelaties

In de fiscale praktijk wordt vaak verschillend gedacht over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het kan zijn dat de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van een dienstbetrekking, terwijl de opdrachtgever en de uitvoerende partij(en) dat helemaal niet beoogd hebben.  

VAR bijna verdwenen

De meeste mensen kennen de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die de gevraagde zekerheid gaf. De VAR-verklaring verdwijnt in het voorjaar van 2016. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) wordt per 1 mei 2016 ingevoerd. Voor de periode waarin de WDBA nog niet in werking is getreden kan nog een VAR worden aangevraagd, c.q. van een bestaande VAR gebruik worden gemaakt. Vanaf 1 mei begint een overgangsperiode van 12 maanden, waarna pas daadwerkelijk zal worden gehandhaafd.

VAR 2016

Deze pagina is aangemaakt op: 16-07-2015 11:00. Laatst gewijzigd op: 18-02-2016 12:18.

mr. Dennis J.B. Jongbloed
bekijk profiel
Contact

Download gratis onze App

De titel van dit stuk is eigenlijk niet correct. Vanaf 2016 houdt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) zoals wij die nu kennen op te bestaan. De VAR is in het leven geroepen om opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid te geven over de aard van hun relatie. Beter gezegd, de VAR gaf aan of een opdrachtgever handelde als ondernemer / ZZP’er, DGA, resultaatgenieter of dienstbetrekking.

Zekerheid VAR 2016


Wanneer de opdrachtnemer beschikt over een VAR Winst Uit Onderneming of VAR DGA, mocht de opdrachtgever daar vertrouwen aan ontlenen en kon hij / zij nooit worden aangesproken voor niet ingehouden loonheffingen. Vanaf 2016 gaat dit veranderen. De Belastingdienst gaat modelovereenkomsten beschikbaar stellen die de voor de opdrachtgever en opdrachtnemer gewenste zekerheid zouden moeten geven.

De Belastingdienst biedt nu al de mogelijkheid aan belangenorganisaties, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs om bestaande overeenkomsten te laten toetsen aan de voorwaarden voor zelfstandigheid. Op die manier kunt u zekerheid krijgen over uw fiscale positie (met name op het gebied van de loonheffingen) op basis van de contracten die u op dit moment gebruikt. Opdrachtnemers kunnen ook overeenkomsten voorleggen als zij dezelfde overeenkomst gebruiken voor alle opdrachtgevers. Er wordt dan niet beoordeeld of u ondernemer bent, men beoordeelt slechts of er sprake is van een dienstbetrekking met bijbehorende inhoudingsplicht voor de loonheffingen.

U kunt de overeenkomst voorleggen via het volgende mailadres: alternatiefvar@belastingdienst.nl

Check vooraf door fiscaal jurist

Wilt u voordat u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt zelf een beoordeling laten doen door een fiscaal jurist, dan kan dat. U kunt daarvoor vrijblijvend contact opnemen via het onderstaande telefoonnummer.

Overeenkomst VAR 2016 laten verzorgen door fiscaal jurist

Wilt u dat wij voor u een overeenkomst opstellen die fiscaal volledig juist is? Wij kunnen voor u een overeenkomst opstellen en deze afstemmen met de Belastingdienst, de kosten hiervoor bedragen 299 euro (exclusief BTW).

- See more at: http://www.belastingtips.nl/zakelijk/zzp-er_en_belastingen/var_2016/?highlight=arbeidsrelatie#sthash.a2v5O2Qo.dpuf
De VAR-verklaring verdwijnt, vermoedelijk al in 2016. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) wordt dan ingevoerd. Binnen de nieuwe wet kunt u modelovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, dit geldt voor de opdrachtgever en ook de opdrachtnemer. - See more at: http://www.belastingtips.nl/zakelijk/zzp-er_en_belastingen/nieuwe_var_verklaring/?highlight=arbeidsrelaties#sthash.q2bgy9qJ.dpuf

Risico opdrachtgever onder nieuwe regeling neemt toe

Binnen de nieuwe regeling loopt de opdrachtgever een groter risico dan onder de VAR-regeling. De opdrachtgever moet goed beoordelen of er inderdaad geen sprake is van een dienstbetrekking met zijn opdrachtnemer. De opdrachtgever kan dus niet meer zomaar de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer / ZZP'er neerleggen.

Papier is geduldig, maar als in de praktijk anders wordt gewerkt dan in de overeenkomst is vastgelegd, kan er een probleem ontstaan en is er mogelijk alsnog sprake van een dienstbetrekking.

De opdrachtnemer zal doorgaans een BTW-nummer moeten aanvragen, hij is ondernemer voor de BTW. Voor de beoordeling van de zelfstandigheid (en de fiscale faciliteiten) van een opdrachtnemer kan geen waarde worden gehecht aan een BTW-nummer. Een BTW-nummer zegt helemaal niets over de zelfstandigheid. Dit geldt ook voor de inschrijving als zelfstandige in het Handelsregister.

Modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft samen met VNO-NCW en MKB Nederland een modelovereenkomst opgesteld. Deze vindt u hier. U kunt deze gebruiken of laten aanpassen aan uw specifieke situatie.

Door partijen voorgelegde overeenkomsten worden anoniem gepubliceerd. Meer informatie over deze reeds gepubliceerde overeenkomsten vindt u hier.

Overeenkomst VAR 2016 laten verzorgen door fiscaal jurist

Wilt u dat wij voor u een overeenkomst opstellen die fiscaal volledig juist is? Wij kunnen voor u een overeenkomst opstellen of controleren en deze afstemmen met de Belastingdienst.

Neemt u vrijblijvend  eens contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Meer weten van arbeidsrelaties

Deel deze pagina

Laatste update op 19-01-2017
Artikel gemaakt op 24-02-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Arbeidsrelaties

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap