print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

De invoerregeling

Wat is de invoerregeling?

De invoerregeling is een nieuwe regeling. De regeling is onderdeel van het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel. De regeling is het eenvoudigst te begrijpen als deze in samenhang wordt gezien met de afschaffing van de vrijstelling van BTW bij invoer van pakketjes met een intrinsieke waarde van € 22 of minder. Die afschaffing moet weliswaar leiden tot een gelijker speelveld van Unie ondernemers tegenover (bijvoorbeeld) de bekende Chinese partijen. Doch zonder nadere maatregelen zou zo’n afschaffing betekenen dat over ieder pakketje dat van buiten de Unie wordt geleverd aan een afnemer binnen de Unie BTW verschuldigd is bij de invoer. De administratieve lastenverzwaring die dat voor alle betrokkenen, zoals leveranciers en Belastingdiensten, zou hebben wordt onwenselijk geacht. Daar komt de invoerregeling om de hoek kijken.

De invoerregeling uitgelegd

De invoerregeling geldt per 1 januari 2021 en is een optionele regeling. De regeling kan worden toegepast bij afstandsverkopen van buiten de Unie. Daarbij gaat het om goederen die worden ingevoerd vanuit derde landen of derdelandsgebieden. De leverancier mag zelf weten of hij de invoerregeling toepast. Een groot voordeel dat de regeling biedt is toepassing van het éénloketsysteem. Dat houdt in dat de leverancier straks de BTW die hij is verschuldigd in een lidstaat waar hij niet is gevestigd, kan afdragen via het systeem. Toepassing van het systeem houdt in dat de leverancier de BTW afdraagt in één lidstaat. Het zijn vervolgens de lidstaten onderling die de BTW verdelen. Dit is – uiteraard – veel eenvoudiger dan het registeren en afdragen van BTW in alle lidstaten afzonderlijk.

De invoerregeling gaat gelden voor pakketten met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150. De goederen dienen te worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier, ook als deze slechts indirect tussenkomt bij het vervoer of de verzending. De plaats van levering is altijd dezelfde, namelijk die van de plaats waar het goed zich bevindt als het aankomt bij de consument. De regeling mag niet worden toegepast op accijnsgoederen.

Om de invoerregeling in goede banen te leiden, wordt de leverancier verplicht om een tussenpersoon aan te wijzen. Deze tussenpersoon in eigen naam en voor eigen rekening moet zorgdragen voor het nakomen van de verplichtingen bij de invoerregeling. Hij is onder meer gehouden tot het voldoen van de verschuldigde BTW.

Voorkomen van dubbele heffing

De wetgever heeft ingezien dat deze regeling een risico met zich brengt. Dat is het risico van dubbele heffing. Dat voorkomt men met een nieuwe vrijstelling. Bij de invoerregeling is straks de invoer vrijgesteld en de daaropvolgende regeling belast. Consumenten betalen onder de invoerregeling voortaan de koopprijs inclusief BTW aan de leverancier. Dat moet een einde maken aan de onvoorziene BTW of kosten van invoeren nadat zij al hebben besteld en betaald.

Noot over de invoerregeling en mogelijk uitstel van invoering

De invoerregeling is een nieuwe regeling. Deze tekst is gebaseerd op het wetsvoorstel en kan daarom nog veranderen. De regeling is onderdeel van een meeromvattend maatregelenpakket bestaande uit wijzigingen in onder meer:

  • de regeling afstandsverkopen;
  • de Unieregeling;
  • de niet-Unieregeling;
  • administratieve verplichtingen;
  • de BTW-vrijstelling bij pakketjes met intrinsieke waarde lager dan € 22;
  • de BTW-plicht elektronische interfaces;
  • de regeling post- en koeriersdiensten.

Bovenstaande wijzigingen gaan in beginsel per 1 januari 2021 in. Echter, diverse lidstaten – waaronder Nederland – lopen door de complexiteit tegen invoeringsproblemen aan. Thans ligt er een voorstel van de Europese Commissie om de invoering in ieder geval uit te stellen tot 1 juli 2021, waarbij onder meer Duitsland heeft verzocht deze datum op 1 januari 2022 te stellen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Hebt u met één van deze regelingen te maken? Neem dan contact op met één van onze specialisten en laat u tijdig, volledig en juist informeren over de gevolgen voor uw situatie.

Meer weten van de invoerregeling

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2020
Artikel gemaakt op 10-08-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting De invoerregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap