print sitemap zoeken disclaimer contact

Advieskosten bedrijfsopvolging zijn niet aftrekbaar

In 2022 is duidelijk geworden dat de belastingdienst van mening is dat de kosten die gemaakt worden voor advisering inzake de bedrijfsopvolgingsregeling niet aftrekbaar zijn, dit volgt uit een zogenaamde beslissing WOB verzoek d.d. 8 januari 2022 (thans WOO verzoek). Ook kosten die ten laste van de vervreemder komen zijn - volgens een standpunt van de kennisgroep van de belastingdienst d.d. 21 juni 2024 - niet aftrekbaar.

Kosten inzake adviestraject BOR en standpunt belastingdienst

Het beleidsmatige standpunt van de belastingdienst is dat de kosten voor de begeleiding, advisering en uitvoering van een zogenaamd BOR traject niet aftrekbaar omdat deze betrekking hebben op de prive belangen van de vervreemder (en verkrijger/ opvolger). Daarom zijn dit volgens de belastingdienst geen aftrekbare kosten (ondernemingsbelang ontbreekt). Vorenstaande geldt - volgens de belastingdienst - ook voor de eventuele herstructurering die hieraan vooraf ging.

Advieskosten BOR wel of niet aftrekbaar

Uit het WOB-verzoek uit 2022 is duidelijk geworden dat de Belastingdienst van mening is dat advieskosten bij de schenking van ondernemingsvermogen, zoals een eenmanszaak of een BV, niet aftrekbaar zijn. Deze kosten worden als privéuitgaven beschouwd. Als deze kosten toch worden afgetrokken en de omzetbelasting als voorbelasting in aftrek wordt gebracht, kan dit worden gezien als een opzettelijk onjuiste aangifte, wellicht zelfs met een boete (en belastingrente).  In sommige gevallen stelt de Belastingdienst dat er geen zakelijk belang is voor de overdracht aan kinderen, omdat externe directeuren kunnen worden aangetrokken.

Hoewel het standpunt van de Belastingdienst begrijpelijk is (of beter "is niet onbegrijpelijk), is het te simplistisch om alle advieskosten bij schenking als privéuitgaven te beschouwen. Bij een reguliere schenking is het duidelijk dat er een privédoel wordt gediend, maar bij schenking van ondernemingsvermogen is dit niet altijd het geval. Vaak werken de kinderen al in de onderneming en beschikken zij over de nodige expertise om de onderneming voort te zetten. De continuïteit van de onderneming staat hierbij voorop. Er zou meer aansluiting moeten worden gezocht bij advieskosten aangaande een overname , de BTW op deze kosten is ook niet altijd verrekenbaar. Een bonus voor personeel door een overname is soms wel aftrekbaar.

Bij schenking van ondernemingsvermogen komen dezelfde vragen aan bod als bij een reguliere verkoop, zoals de ondernemingsrechtelijke structuur, waardebepaling en financiering. Deze advieskosten dienen een zakelijk doel en zouden dus aftrekbaar moeten zijn, vergelijkbaar met kosten voor het verkoopklaar maken van een onderneming.

Noot fiscaal jurist inzake advieskosten bij BOR traject

Bij overdracht binnen de familiesfeer spelen extra vragen, zoals de verhouding met andere kinderen en mogelijke civiele procedures bij schending van de legitieme portie. Ook deze kosten kunnen een zakelijk belang dienen door de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

De Belastingdienst zou een meer genuanceerde benadering moeten kiezen. Kosten vergelijkbaar met het verkoopklaar maken van een onderneming zijn zakelijk, terwijl andere kosten, met een privé-element, niet ten laste van de onderneming zouden moeten worden gebracht. Een redelijke benadering zou zijn om het niet-zakelijke deel te vergelijken met kosten bij schenking van vermogen zonder onderneming en deze kosten niet aftrekbaar te maken. Dit onderwerp kan verder besproken worden in het eerstvolgende beconoverleg om tot een praktische oplossing te komen.

Het huidige standpunt van de Belastingdienst is te star en houdt onvoldoende rekening met de zakelijke belangen die bij de schenking van ondernemingsvermogen spelen. Een genuanceerde benadering is noodzakelijk om recht te doen aan de verschillende belangen van ondernemers en hun families.

Bron documenten advieskosten bedrijfsopvolging

WOO verzoek advieskosten BOR 2022

Standpunt kennisgroep inzake advieskosten BOR voor vervreemder

Hoge Raad d.d. 28 april 1976 ECLI:NL:HR:1976:AX3717 inzake kosten ten laste van de vervreemder

Hoge Raad d.d. 11 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:883 inzake kosten in de inkomstenbelasting en verhoging verkrijgingsprijs

Vragen over bedrijfsopvolging of herstructurering?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-06-2024
Artikel gemaakt op 22-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging BOR advieskosten niet aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap