print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Expats en belastingen

In Nederland zijn vele duizenden expats uit het buitenland werkzaam. Ook heel veel Nederlanders werken en wonen als expat in een ander land. Eén van de problemen waar deze expats tegenaan lopen, is vaak de vraag waar zij belastingplichtig zijn. In dit artikel ga ik kort in op enkele zaken die hierbij van belang zijn. 

Is er sprake van emigratie / immigratie?

Allereerst is het van belang om te beoordelen of er sprake is van emigratie (de Nederlandse expat die in het buitenland gaat werken) danwel immigratie (de buitenlandse expat die in Nederland gaat werken). Ergens wonen en werken betekent nog niet automatisch dat er sprake is van emigratie / immigratie. Vooral in situaties waarin het gaat om een tijdelijk verblijf in Nederland danwel het buitenland is de kans groot dat er geen sprake is van emigratie of immigratie. Afhankelijk van de situatie is dat uiteraard te sturen in de richting die het voordeligste is. Zaken die daarbij van belang kunnen zijn, zijn onder andere waar de partner en eventuele kinderen verblijven, hoe tijdelijk is tijdelijk, wat zijn de voornemens ten aanzien van het verblijf in Nederland danwel het buitenland, waar speelt het sociale leven zich hoofdzakelijk af?

Inkomsten uit arbeid

Hoofdregel is dat inkomsten uit arbeid belast worden in het land waar deze werkzaamheden worden verricht. Vooral voor heel korte periodes zijn daar enkele uitzonderingen op. Het woonland zal belasting heffen over het wereldinkomen en wereldvermogen van haar inwoners. Als een expat in een ander land woont dan waar hij werkt, wordt hij ook belast in zijn werkland. Nederland heeft veel belastingverdragen gesloten om dit soort dubbele belastingheffing te voorkomen. Indien er geen belastingverdrag is, kan het dus zijn dat een niet in Nederland wonende expat wel dubbel belast wordt. Voor in Nederland wonende (niet geëmigreerde) belastingplichtigen kent Nederland voor veel gevallen nog een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

Keuzeregeling binnenlandse belastingplicht

Nederland kent de zogenaamde keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht. Deze regeling houdt in dat een niet in Nederland wonende buitenlandse belastingplichtige (er is een inkomen uit Nederland) mag kiezen om behandeld te worden alsof hij inwoner is van Nederland. Hierdoor ontstaat er bijvoorbeeld recht op hypotheekrenteaftrek van de eigen woning in het buitenland. Er zitten overigens veel haken en ogen aan deze keuzeregeling. In principe is deze keuze alleen voordelig indien men inkomen heeft dat belast is in Nederland (afhankelijk van het verdrag) en men meer aftrekposten dan inkomsten uit het buitenland naar Nederland haalt. Daarnaast is men eigenlijk gehouden om deze keuze te blijven maken, zolang het mogelijk is om een beroep te doen op deze keuzeregeling. Had de belastingplichtige de keuze kunnen maken, maar deed hij / zij dat op enig moment niet meer, dan worden de fiscale voordelen van de laatste 8 jaren in één keer teruggenomen (de zogenaamde terugploegregeling).

Premies volksverzekeringen

In de meeste gevallen bent u verzekerd voor de volksverzekeringen in het land waar u werkt (enkele uitzonderingen daargelaten). Zeker in de gevallen dat er sprake is van een aanzienlijk inkomen (zowel voor de emigrerende als immigrerende expat), bestaat de kans dat er teveel premies volksverzekeringen worden ingehouden. Bij de aangifte inkomstenbelasting kunt u deze premies via twee methoden herberekenen: via de tijdsevenredige berekening van het maximale premie-inkomen, of via de aftrekmethode waarbij vrijgesteld inkomen in mindering komt op het premie-inkomen. De Belastingdienst berekent dit zelf, maar past nog wel eens de minst voordelige berekening toe. Het voordeel van de voordeligste berekening kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro's.

Conclusie

Zoals u dus hebt kunnen lezen, is er geen standaard antwoord op deze situaties. Iedere situatie verschilt per persoon. Wel hebt u enkele zaken kunnen lezen die meespelen in het bepalen van de belastingplicht. Zeker in de fase waarin alles nog mogelijk is, is het verstandig uw situatie eens voor te leggen aan een belastingadviseur. Op die manier kan uw fiscale positie op voorhand geoptimaliseerd worden, en dat is van groot belang om juist wel of juist niet te emigreren / immigreren!

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 05-08-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Expats en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap