print sitemap zoeken disclaimer contact

Deskundigenverklaring Belastingdienst

Laatste update 24 juni 2020 De deskundigenverklaring

U kunt eenvoudig uitstel van betaling aanvragen voor verschuldigde belastingen (loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting). U kunt hierdoor 3 maanden uitstel krijgen voor het betalen van belastingen zonder dat er zekerheid hoeft te worden verstrekt. De Belastingdienst gaat feitelijk uw bedrijf (deels) financieren.

Op 19 maart 2020 is bekend gemaakt dat er geen deskundigenverklaring hoeft te worden verstrekt, tenminste als u niet langer dan 3 maanden uitstel van betaling nodig hebt.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

U kunt uitstel van betaling aanvragen via dit formulier (let op: via deze route is zekerheid verstrekken nu nog noodzakelijk) of via uw adviseur. U kunt ons ook een e-mail sturen. Wij zullen dan binnen 48 uur voor u uitstel van betaling aanvragen.

Deskundigenverklaring

Wilt u langer uitstel dan 3 maanden dan eist de Belastingdienst meer informatie van u als ondernemer. Dit geldt indien u belastingschuld hoger is dan € 20.000. Uit de informatie moet het volgende blijken

 • Betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de corona crisis
 • De deskundige moet aannemelijk maken dat op het moment dat uitstel is gevraagd er betalingsproblemen zijn ontstaan, dit kan bijvoorbeeld via een tekstuele toelichting en een omzet overzicht
 • Een liquiditeitsprognose op grond van feiten vanaf het moment dat om uitstel van betaling is verzocht, dus hoe lopen de geldstromen na het verzoek om uitstel binnen uw bedrijf
 • Toelichting waarom het bedrijf levensvatbaar is

Verklaring omtrent dividenden en bonussen

Als u langer dan 3 maanden uitstel wenst voor een belastingschuld die hoger is dan € 20.000 dan moet de directie tevens het volgende verklaren:

 • er worden geen eigen aandelen ingekocht
 • er worden over 2020 geen dividenden uitgekeerd
 • er worden over 2020 geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben uitgekeerd

Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het indienen van het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel langer dan 3 maanden tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel is besloten vallen niet onder deze regeling.

Wanneer moet de deskundigenverklaring worden ingediend?

De verklaring hoeft pas te worden verstrekt als u langer dan 3 maanden uitstel wenst.

Hoe kom ik aan een deskundigenverklaring?

Meestal zal de deskundigenverklaring door uw accountant worden opgesteld. Wij adviseren diverse administratie- en accountantskantoren over de inhoud en strekking van de verklaring. Ook wij stellen met enige regelmaat verklaringen op, hiervoor hebben wij een formulier ontwikkeld zodat wij een zorgvuldige beoordeling kunnen maken van de vereisten die de Belastingdienst aan ondernemers vraagt.

Kan de Belastingdienst zekerheid vragen?

Ja, de Belastingdienst kan zekerheid vragen, maar dit lijkt niet te verwachten.

Worden er boetes opgelegd omdat ik uitstel vraag?

Nee de belastingdienst zal geen verzuimboetes opleggen.

Zijn er nog tips?

 1. Dien tijdig en juist uw aangifte in.
 2. Vraag via uw adviseur of via ons uitstel van betaling op grond van de bijzondere regeling.
 3. Maak tijdig (binnen 14 dagen nadat u had moeten betalen) melding van betalingsonmacht (bij rechtspersonen),dit kan via dit formulier. 
 4. Vraag BTW terug van debiteuren die u niet betalen.
 5. Als u langer dan 3 maanden uitstel van betaling wenst moet u een deskundigenverklaring verstrekken.

Contact met onze corona-specialisten

Deskundigenverklaring ontvangen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-06-2020
Artikel gemaakt op 18-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Deskundigenverklaring Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap