print sitemap zoeken disclaimer contact

Benut verruiming tariefsopstapje VPB!

Vanaf 1 januari 2022 zal de grens voor tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting verschuiven van een belastbare winst van € 245.000 naar € 395.000. De eerste schijf zelf blijft steken op een heffing van 15%, het hoge VPB-tarief maakt daarentegen wel een sprongetje van 25% naar 25,8%.

Doordat de ondergrens voor het benutten van het tariefopstapje met € 150.000 wordt verruimd, kan het voor u raadzaam zijn om af te zien van een fiscale eenheid c.q. uw huidige fiscale eenheid te verbreken of eventueel (een deel van) uw onderneming af te splitsen. Hier gaan wij in dit artikel dieper op in.

Fiscale eenheid

In 2022 is het VPB-tarief over de eerste € 395.000 winst 15% en 25,8% voor zover de winst meer bedraagt. Als twee vennootschappen een fiscale eenheid vormen en elk minimaal € 395.000 winst maken, is het nadeel van de fiscale eenheid het missen van eenmaal het tariefsopstapje. Dit nadeel bedraagt in 2022 10,8% x € 395.000 = € 42.660. Dit is per gevoegde vennootschap met voldoende winst. Met het oog hierop dient overwogen te worden bewust af te zien van een fiscale eenheid c.q. de fiscale eenheid te beëindigen. Uiteraard gaan er nog andere overwegingen gepaard omtrent de fiscale eenheid, daarvoor wil ik u echter verwijzen naar dit artikel (artikel voor- en nadelen FE maken)op onze website.

Let erop dat het beëindigen van de fiscale eenheid kan leiden tot afrekening als er zich besmette transacties hebben voorgedaan. Laat u daarom altijd bijstaan door een goede belastingadviseur / fiscaal jurist.

Juridische (af)splitsing

Het bovenstaande cijfervoorbeeld geldt idem dito voor het geval waarin er meer dan € 395.000 aan winst in één bepaalde vennootschap zit. Bij afsplitsing van bepaalde ondernemingsactiviteiten die niet nauw met elkaar zijn verweven naar een andere vennootschap kan het voordeel van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting meermaals worden benut.

Fiscale eenheid halverwege het jaar

Als u ten volle van het tariefsopstapje wil profiteren, moet er dus voor worden gezorgd dat alle vennootschappen in 2022 een fiscale winst behalen van minimaal € 395.000. U dient hierbij wel rekening te houden met de vereiste zakelijkheid van de winstbepaling waar het onderlinge transacties betreft. Stel er is sprake van een holding en een werkmaatschappij die in een fiscale eenheid voor de VPB zijn verenigd. In de praktijk zal de holding vaak weinig winst maken. Dan kan de holding sec het tariefsopstapje niet benutten. In zo’n situatie kan overwogen worden om de fiscale eenheid steeds halverwege het jaar te verbreken en daarna weer aan te gaan.

Voorbeeld

Er is een fiscale eenheid met een holding (moeder) en een werkmaatschappij (dochter). De verwachte winst over 2022 bedraagt € 700.000. Deze wordt geleidelijk over het jaar behaald. De winst is volledig toe te rekenen aan de werkmaatschappij. Te verwachten VPB: 15% x € 395.000 + 25,8% x € 305.000 = € 137.940. De fiscale eenheid wordt verbroken per 1 juli 2022. De fiscale eenheid, lees: de moedervennootschap, maakt in 2022 een winst van € 350.000. De dochter zal de tweede helft van 2022 ook € 350.000 winst maken. Zo profiteren moeder en dochter beide zoveel mogelijk van het tariefsopstapje. Te verwachten VPB: 15% x € 350.000 + 15% x € 350.000 = € 105.000. De besparing in dit geval bedraagt € 32.940.

Noot van de adviseur

Bovenstaande adviespunten dienen zorgvuldig vormgegeven te worden, schakel daarom altijd een kundige belastingadviseur / fiscaal jurist in om u hiermee te begeleiden.

Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wenst u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-01-2022
Artikel gemaakt op 26-11-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Verruiming tariefsopstapje VPB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap