Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

WVA onderwijs, wie levert het bewijs?

Het gelijkheidsbeginsel en bewijs (deel 3 van 3)

In Nederland lopen op dit moment honderden onderzoeken over de WVA. De WVA is een vermindering van loonheffing als u (de werkgever) uw werknemers een opleiding heeft aangeboden. De regeling is thans afgeschaft, maar veel ondernemers / werkgevers hebben nog forse claims (naheffingsaanslagen) liggen. In het eerste artikel hebben we omschreven hoe u (de werkgever) eigenlijk het bewijs moet leveren en wie het bewijs waarvoor moet leveren. In het tweede artikel uit deze serie hebben we ingezoomd op de bewijsvoering: "Wat moet u als ondernemer doen als u niet meer over het bewijs beschikt / of als dit onvoldoende is?" In dit artikel bekijken we het gelijkheidsbeginsel binnen de bewijsvoering.

Gelijkheid en bewijs leveren

Bij veel belastingplichtigen waarbij voor aanzienlijke bedragen is nageheven over de geclaimde afdrachtvermindering onderwijs, bestaat het idee dat zij als enige worden gepakt en dat andere belastingplichtigen de dans ontspringen. Kan het gelijkheidsbeginsel hier uitkomst bieden? Het gelijkheidsbeginsel kent drie smaken:

  1. (Andere) belastingplichtigen worden beleidsmatig bevoordeeld. Dan maakt u ook aanspraak op dat voordeel. In de praktijk blijkt dat heel lastig te bewijzen. Dat beleid pleegt niet op papier te staan en anderszins bewijzen dat beleidsmatig wordt bevoordeeld is nagenoeg onmogelijk.
  2. Het oogmerk van begunstiging van een andere belastingplichtige. Bewezen moet worden dat de fiscus een andere belastingplichtige (in een gelijke situatie) bewust heeft begunstigd. Dan kunt u ook aanspraak maken op die begunstiging. Ook dat is zeer lastig te bewijzen.
  3. De meerderheidsregel. Deze komt er kort gezegd op neer dat, als de fiscus in een meerderheid van met elkaar vergelijkbare gevallen een gunstiger regeling toepast, de rest van de groep daarop ook aanspraak kan maken.

De meerderheidsregel en gelijkheid

Aan de meerderheidsregel zitten tal van haken en ogen.

Juist die Catch-22 bepaling (door uw gelijk te bewijzen graaft u uw eigen graf) maakt dat collega-bedrijven wel zeer terughoudend zullen zijn om u inzicht te geven in hun fiscale mores. Voor ze het weten hebben ze zelf de fiscus op de stoep staan. U brengt uzelf dus in bewijsnood.

Casuspositie inzake gelijkheidsbeginsel

Stel dat u met 10 bedrijven deelneemt aan hetzelfde traject bij een ROC. De fiscus komt op bezoek en graaft in uw administratie en stelt dat de opleiding feitelijk niet voldoet aan de wettelijke eisen omdat de lesstof te beperkt is. De fiscus legt daarop een naheffingsaanslag op waarbij ze de afdrachtvermindering onderwijs terugneemt. Nu weet u van 5 bedrijven dat ze exact dezelfde opleiding, administratie etc. hebben en dat zij geen naheffing hebben ontvangen (en de rest wel). Dat is onvoldoende, want 5 is niet meer dan de helft van 10. Na wat doorgraven weet u 7 bedrijven te noemen. Dan bent u er nog niet. De fiscus zegt nu: 1 van die 7 was een zeer klein bedrag, dus die telt niet mee en bij 2 andere bedrijven ga ik alsnog naheffingen opleggen. Daardoor zakt u weer onder de helft en wordt het beroep afgewezen.

Dus u kijkt wel twee keer uit voordat u met de gegevens van collega-bedrijven op de proppen komt.

Is er een oplossing?

Daarvoor is een meer welwillende houding van de rechter nodig, die we in de jurisprudentie nog niet hebben aangetroffen.

De gedachte is de volgende:

Dan is het aan de fiscus daartegenover minimaal evenveel bedrijven te stellen die wel belasting hebben betaald. Door de handelwijze van de fiscus (ze zullen immers niet zelfstandig aangeven waar wel en vooral waar niet is geheven) en de werking van de meerderheidsregel wordt op deze wijze uw bewijsnood gelenigd. De grote vraag is of de rechter in deze gedachtegang mee wil gaan.


Meer weten van bewijs leveren bij wva onderzoek 3Auteur(s) van bewijs leveren bij wva onderzoek 3


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-03-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 31-03-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen