print sitemap zoeken disclaimer contact

Opmerkelijke standpunten kennisgroep belastingdienst loonheffingen

Nieuwe Ontwikkelingen in de Publicatie van Kennisgroepstandpunten en Loonheffingen

Op 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een belangrijke stap gezet in de richting van grotere fiscale transparantie door de standpunten van verschillende kennisgroepen te publiceren. Deze beweging volgt na een wetswijziging en rechtspraak die de noodzaak van openbaarheid onderstrepen. In deze blog bespreken we de achtergrond, waarde en de meest opvallende standpunten van deze publicaties binnen de kennisgroep loonbelastingen (op dit moment 108 standpunten).

Achtergrond van de Kennisgroepstandpunten

 • Rol van kennisgroepen: Binnen de Belastingdienst behandelen kennisgroepen complexe fiscale vraagstukken, zorgend voor consistentie en eenheid in beleid en uitvoering.
 • Veranderingen door Wet open overheid (Woo): Per 1 mei 2022 vervangt de Woo de oudere Wet openbaarheid van bestuur, vereisend dat overheidsorganen proactief informatie publiceren.
 • Juridische context: Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2022:6695: Op 12 juli 2022 oordeelde de rechtbank dat kennisgroepstandpunten niet louter interne beleidsopvattingen omvatten en dus openbaar gemaakt moeten worden .
 • Verplichte publicatie: Na aanvankelijke weerstand heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten om de standpunten te publiceren, vermoedelijk om aan de Woo te voldoen en transparantie te bevorderen.

Belang en waarde van kennisgroepstandpunten

 • Voorspelbaarheid en consistentie: De standpunten bieden richtlijnen voor de interpretatie en uitvoering van fiscale wetgeving in specifieke situaties.
 • Rechtskracht: Hoewel de standpunten geen formele wetgevingskracht hebben, bieden ze een basis voor het vertrouwensbeginsel, waardoor belastingplichtigen kunnen verwachten dat inspecteurs conform deze standpunten handelen.
 • Toepassing vertrouwensbeginsel: Belastingplichtigen zijn niet gebonden aan de standpunten indien zij de interpretatie betwisten of hun situatie afwijkt.
 • Praktische impact: De publicatie van standpunten zal waarschijnlijk leiden tot een brede acceptatie van deze als 'de facto' realiteit, hoewel sommige punten vaktechnisch betwistbaar blijven.

Opvallende Standpunten in de Loonheffingenpraktijk

 1. Persoonlijk pensioenadvies: Kosten voor persoonlijk pensioenadvies worden beschouwd als loon indien deze de standaard keuzebegeleiding overschrijden.
 2. A1-Verklaringen: Kosten voor het aanvragen van A1-verklaringen in multistate situaties kunnen als loon worden aangemerkt, wat vragen oproept over de consistentie van deze interpretatie.
 3. Medische keuring chauffeurskaart: De kosten voor het verkrijgen van een Geneeskundige Verklaring Taxi worden als belast loon gezien, hoewel argumenten voor een arbovrijstelling sterk zijn.
 4. Behandeling van hybride werkplekvergoedingen: Kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek mogen onder bepaalde voorwaarden onbelast vergoed worden. Echter, als de inrichting luxe of persoonlijke voorkeur overstijgt, kan dit als loon gezien worden.
 5. Vergoedingen voor duurzame reismiddelen: Vergoedingen voor de aanschaf van een fiets of elektrische scooter vallen binnen de vrije ruimte van de WKR, maar de grenzen moeten duidelijk worden afgebakend om te voorkomen dat het als excessief loon wordt gezien.
 6. Belastingbehandeling van jubileumuitkeringen: Jubileumuitkeringen zijn belastingvrij zolang ze plaatsvinden bij een dienstverband van ten minste 25 of 40 jaar en niet meer bedragen dan een maandsalaris.
 7. Belasting op digitale assets verstrekt aan werknemers: Digitale assets zoals cryptocurrency of NFT's die aan werknemers worden verstrekt, moeten worden behandeld als loon in natura en zijn daarom belastbaar.
 8. Werkkleding en uniformen: Werkkleding die ook buiten het werk gedragen kan worden, wordt beschouwd als een belastbaar voordeel tenzij specifiek en uitsluitend voor werkdoeleinden ontworpen.

Overige standpunten kunt u hier vinden.

Slotbeschouwing en noot fiscaal jurist inzake kennisgroep standpunten

De publicatie van kennisgroepstandpunten is een positieve ontwikkeling voor fiscale transparantie en praktijk. Het blijft essentieel voor zowel adviseurs als belastingplichtigen om kritisch te blijven en waar nodig juridische toetsing te zoeken.

Vragen over belastingvrije vergoedingen of belonen werknemers?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-04-2024
Artikel gemaakt op 24-04-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Actueel loonbelasting Opmerkelijke standpunten belastingdienst loonheffingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap