print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Surfschool en verlaagd BTW-tarief

BTW-tarieven in de sport

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is een prestatie waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is. De Staatssecretaris heeft in een Besluit aangegeven dat het hier gaat om het recht om gebruik te mogen maken van een sportaccommodatie, die dient voor de actieve sportbeoefening door de mens. Een zin met zoveel vage begrippen leidt uiteraard in de praktijk tot discussies. De rechtbank behandelde recentelijk een interessante praktijksituatie, die wij hierna nader toelichten. De belastingplichtige noemen wij voor de leesbaarheid Pim.

Surfschool en BTW: wat speelt er?

Pim heeft een surfschool. Hij organiseert onder meer surflessen. Hij heeft toestemming om de surflessen op het strand en / of in de zee te geven. Ook heeft Pim een vergunning om een container te plaatsen. Hij doet dat aan het begin van het seizoen en de container wordt aan het einde van het seizoen weer weggehaald. De container dient onder meer als aan- en afmeldlocatie, omkleedlocatie, buitendouche en als ruimte om uitleg te geven aan deelnemers. Eerste hulp wordt eveneens vanuit de container verleend. Het plaatsen en verwijderen van de container is niet eenvoudig en gaat gepaard met werk en kosten. Ook is de container aangesloten op de waterleiding.

Pim meent dat hij gelegenheid geeft tot sportbeoefening en dat hij het verlaagde BTW-tarief mag toepassen. De inspecteur is het hiermee oneens.

Surfschool en BTW: wat zijn de standpunten van de Belastingdienst?

Pim vindt dat het verlaagde tarief van toepassing is, aangezien de container een sportaccommodatie is en deze gelegenheid geeft tot het sporten (surfen). De Belastingdienst is het niet met Pim eens. Hij betwist of de container een sportaccommodatie is. Is dat niet het geval, dan is het verlaagde tarief niet van toepassing.  

Surfschool en BTW: de container als sportaccommodatie

De container wordt gebruikt voor alle hiervoor genoemde activiteiten. Ook is de container niet eenvoudig te verplaatsen. Hiermee gaan behoorlijke inspanningen en kosten gepaard. Daar komt nog bij dat de container op de waterleiding is aangesloten. Dat maakt dat sprake is van meer dan een ‘gewone’ container die men ook weleens aantreft bij sportgelegenheden. De container is nagelvast bevestigd en naar zijn aard bedoeld om het hele seizoen te staan.

Bij Besluit heeft de Staatssecretaris aangegeven dat een sportaccommodatie veelal een onroerende zaak is, die is ingericht voor de actieve sportbeoefening. Belangrijk in het kader van de surfles is dat aan het vereiste al is voldaan, indien de deelnemers vanuit de accommodatie vertrekken en er later terugkeren, alsmede zich er (kunnen) verzorgen. Dat het eigenlijke sporten dan plaatsvindt in de openbare ruimte, is van geen belang.

De rechtbank oordeelt dat de container als sportaccommodatie kwalificeert. Duidelijk is immers dat de container in ieder geval wordt gebruikt voor aankomst, afronding en verzorging tijdens / na de sportactiviteit. De container is daarnaast niet eenvoudig te verwijderen en kwalificeert als duurzaam aanwezige faciliteit. Dat surfen een sportactiviteit is, was (uiteraard) niet in geding. 

Surfschool en BTW: oordeel van de rechter

De surflessen vinden uiteraard niet in de container plaats, maar op het strand en in de zee. Dat maakt het oordeel van de rechter echter niet anders. Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing, omdat sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Pim heeft daardoor ook recht op aftrek van BTW die aan hem in rekening is gebracht, uiteraard met inachtneming van de regels die daarbij gelden.

Surfschool (sport) en BTW: advisering

Het zou ons niet verbazen als de Belastingdienst in deze zaak in hoger beroep gaat. Met name het kwalificeren van de container als sportaccommodatie is sterk afhankelijk van alle feiten en omstandigheden en het gebruik van een container bij sportactiviteiten komt vaak voor. De belangen voor de praktijk zijn dus zeker aanwezig.

Wij adviseren veel over sport en BTW. Dat kunnen commerciële partijen zijn, maar ook (bijvoorbeeld) gemeenten die hun sportaccommodaties ter beschikking stellen aan sportverenigingen.  

De uitspraak

Meer weten van surfschool en verlaagd btw-tarief

Deel deze pagina

Laatste update op 25-02-2021
Artikel gemaakt op 25-02-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Surfschool en verlaagd BTW-tarief

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap