print sitemap zoeken disclaimer contact

Boekenonderzoeken in de schoonmaaksector in 2020

Boekenonderzoek Belastingdienst

Ministeries hebben onlangs hun jaarplan 2020 gepresenteerd, zo ook het Ministerie van Financiën voor de werkzaamheden van de Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de Inspectie SZW. In het jaarplan staan de belangrijkste activiteiten van de Belastingdienst en Inspectie SZW; de speerpunten van de controles voor 2020.

Meer boekenonderzoeken Belastingdienst

Uit het rapport analyse niveau toezicht achteraf volgt dat het aantal boekenonderzoek bij MKB bedrijven met 33% is gedaald. Het aantal jaarlijkse onderzoeken is gedaald van 27.000 (in 2016) tot iets meer dan 15.000 (in 2019). De oorzaak is gelegen in personeel- en capaciteitsgebrek bij de belastingdienst. Daarnaast kosten controles veel tijd en zijn deze complex. Op dit moment wordt op grond van data analyses een risico analyse gemaakt en worden onderzoeken dus anders ingezet. Van de 2,7 miljoen MKB bedrijven worden er jaarlijks maar een paar procent gecontroleerd. Onze staatssecretaris (van Rij) komt in de zomer met een actieplan voor een toename en verbetering van het aantal boekenonderzoeken bij MKB bedrijven, aldus het FD. Wij adviseren veel ondernemers tijdens boekenonderzoeken, maar ook via een fiscale scan vooraf. Via een fiscale scan inventariseren wij de risico gebieden maar ook de fiscale mogelijkheden. Interesse in een fiscale APK, neem gerust contact met ons op.

Aangekondigde boekenonderzoeken van de Belastingdienst en SZW

Anderzijds is de controle-aanpak van de Inspectie SZW en de Belastingdienst gericht op een aantal aangewezen sectoren. Voor 2020 mag onder andere de schoonmaaksector zich in het bijzonder op aandacht van de Inspectie SZW verheugen (en controles verwachten).

De grootste door de Inspectie SZW gesignaleerde risico’s in de schoonmaaksector zijn:

  • Onderbetaling;
  • Illegale tewerkstelling;
  • Fiscale en sociale zekerheidsfraude;
  • Schijnconstructies (werken met ZZP'ers);
  • Fictieve dienstbetrekkingen;
  • Overschrijding van arbeidstijden.

Het programma van de Inspectie SZW kijkt niet alleen naar schoonmaakbedrijven zelf, maar ook naar de opdrachtgevers van schoonmaakwerk en uitzendbureaus.

Waar mogelijk wordt een ketenaanpak gehanteerd. Daarbij gaat het om het inspecteren van schoonmaakbedrijven die werkzaam zijn bij opdrachtgevers die onder een keten vallen. Vanuit afgeronde onderzoeken wil het programma, door middel van handhavingscommunicatie, een belangrijk signaal afgeven naar de totale populatie en – daar waar mogelijk - opdrachtgevers.

Aanpak door FIOD, Belastingdienst en SZW

De controles van de Inspectie SZW staan niet op zichzelf. In het kader van het project Schijnconstructies heeft de overheid een samenwerking opgezet van een aantal instanties, waaronder FIOD, Belastingdienst en Inspectie SZW. Zij bundelen ook hun kennis via het opgerichte Kennis Informatie Platform (KIP).

Hulp bij boekenonderzoeken van Belastingdienst of SZW?

Jongbloed Fiscaal Juristen heeft inmiddels een verzoek ingediend op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om de documentatie die via het KIP wordt gedeeld openbaar te krijgen. Deze informatie is mede van belang bij verweer tegen boetes en naheffingen. Kortom, de schoonmaaksector mag zich op de bijzondere aanpak van de Inspectie SZW verheugen. Controles kunnen worden verwacht.

Wij adviseren doorlopend bedrijven bij boekenonderzoeken. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via onderstaande link.

Bronnen Boekenonderzoeken 2020

Aanbiedingsbrief jaarplan

Jaarplan Belastingdienst 2020

Hulp nodig bij een boekenonderzoek?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 28-03-2022
Artikel gemaakt op 04-12-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Boekenonderzoek Boekenonderzoek schoonmaak sector

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap