Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Boetes voor WVA onterecht

Een stichting past een subsidieregeling toe (scholingssubsidie, de WVA). De verleende subsidie (loonbelastingvermindering) wordt blijkbaar onterecht geclaimd en er wordt een boete opgelegd van 25%. De Rechtbank is het eens met de naheffingsaanslagen en de opgelegde boetes. De boete wordt door het Gerechtshof met 50% verminderd. Het Gerechtshof vindt dat sprake is van simpele wetgeving waarbij de klant zich heeft laten bijstaan door de deskundige (betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden) en dat hierdoor een verdere matiging van de boete niet hoeft. De Hoge Raad verwijst - op dit onderdeel - terecht deze casus.

Wanneer boete verminderen?

De Hoge Raad gooit deze zaak voor wat het de WVA betreft via artikel 81 RO in de prullenbak. Gelukkig kijkt de Hoge Raad ook nog naar de boetes. Het Gerechtshof heeft onterecht geen rekening gehouden met de cassatieprocedure uit 2009 (zie onder). De Hoge Raad geeft hierbij mee dat moet worden onderzocht in hoeverre de adviseur bij zijn werkzaamheden zou beoordelen of en in hoeverre was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering, en daarmee bij het opmaken van de aangiften rekening zou houden. Het Gerechtshof had dus beter moeten onderzoeken wie wat heeft gedaan. De zaak wordt nu verwezen naar een ander Gerechtshof. In de cassatiezaak komt hiertoe het volgende aan de orde:

Is de WVA eenvoudig?

De WVA is zeker niet eenvoudig. Zelfs de Belastingdienst heeft deze regeling toegepast en uiteindelijk ruim € 4.000.000 moeten terugbetalen. Lees hiervoor dit artikel.

Bron boete WVA

Rechtbank Den Haag 4 juni 2015 (ECLI NL RBDHA 2015 7478).

Gerechtsof Den Haag d.d. 30 maart 2016 (ECLI NL GHDHA 2016 942).

Hoge Raad d.d. 3 februari 2017 (ECLI NL HR 2017 127).

Hoge Raad d.d. 13 februari 2009 (ECLI NL HR 2009 BH286).


Meer weten van boetes voor wva onterechtAuteur(s) van boetes voor wva onterecht


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-02-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 06-02-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen